Příběhy

 data-srcset
MENU

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

O INSTITUCI

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti se zabývá řešením výzkumných projektů v odvětví lesního hospodářství a myslivosti a podílí se na zavádění výsledků těchto projektů do praxe. Zúčastňuje se mezinárodních projektů, zajišťuje expertní a poradenskou činnost pro státní správu a pro vlastníky lesů, rovněž tak zkušební, publikační, školící a znalecké činnosti. V rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin provozuje Národní banku osiva a explantátů lesních dřevin, která má za úkol mimo jiné udržet biodiverzitu lesních ekosystémů. Lesnický výzkum ústavu rovněž reaguje na současné palčivé problémy, jako je změna klimatu nebo imisní zatížení.

PŘÍBĚH

Výzkumníci z VULHM se např. nedávno zabývali problémem, jaký vliv mělo počasí v uplynulých více než 40 letech na kvalitu semen borovice lesní a smrku ztepilého. Odborníci na pěstování lesa zase vypracovali metodiku týkající se uplatnění břízy, která napomohla změnit pohled na břízu jako na plevelnou dřevinu. Naopak bříza v lese plní řadu důležitých funkcí. Metodika seznamuje lesní hospodáře s pěstebními postupy a metodami výchovy březových porostů. Ústav je zapojen do mnoha dalších projektů, realizuje například výzkumné projekty pro státní podnik Lesy České republiky, pro státní podnik Vojenské lesy a statky nebo se podílí na projektech Lesnicko-Dřevařské Komory, která je členem Agrární Komory ČR.

PRO VEŘEJNOST

Adresa: www.vulhm.cz