Příběhy

 data-srcset
MENU

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V. V. I.

O INSTITUCI

Posláním výzkumného ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí. Zabývá se vývojem a testováním nových metodik, postupů a programových prostředků. Poskytuje odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii.

PŘÍBĚH

Ústav zabezpečoval od svého vzniku řadu činností pro resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vyvinuli zde např. CIRKUMZENITÁL, přístroj s umělým horizontem pro současné určování zeměpisné šířky a délky metodou stálých výšek. Ve své době to byl unikátní přístroj, o který se zajímaly i významné zahraniční organizace. V současné době lze z vývojových výsledků ústavu jmenovat mobilní soupravu hydrostatické nivelace, pomocí které lze určovat převýšení mezi kontrolovanými body s přesností 50 mikrometrů. Příkladem uplatnění této technologie jsou i automatizované měřicí systémy na objektech obou bloků Jaderné elektrárny Temelín.

PRO VEŘEJNOST

Adresa: www.vugtk.cz