Příběhy

MENU

VÁPENKA ČERTOVY SCHODY

„Vyplnit žádost nebylo vůbec složité. Poptávali jsme i jiné dotace ministerstev a evropských fondů a ty byly ve srovnání s požadavky SIC mnohem složitější. Do dalšího kola voucherů bychom se rádi přihlásili. Díky Inovačnímu voucheru jsme dostali silnou vazbu, že naše činnost má minimální vliv na přírodu v okolí.“

LIBOR PROKOPEC, VEDOUCÍ ÚTVARU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Analýza dusíku v půdě a rostlinstvu je ve středu zájmu. Při provozu vápenky komíny vypouští oxidy dusíku a při případné chybě technologie by mohlo docházet k ovlivňování flóry. Proto je důležité emise komínů hlídat. Výsledek výzkumu od České zemědělské univerzity prokázal, že vápenka svým provozem rezervaci v tomto ohledu neškodí.

Oblast spolupráce: Stavebnictví
Partner projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze

Adresa: www.lhoist.com

Reference