Příběhy

 data-srcset
MENU

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

O INSTITUCI

Předmětem činnosti Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (dále jen ÚŽFG), jehož historie sahá až do roku 1954, je špičkový základní výzkum v oblasti fyziologie, genetiky, ekologie a evoluce. V širokém rozsahu témat, od čistě biomedicínských až po biodiverzitně orientovaná, studuje unikátní vlastnosti domácích, divokých i laboratorních zvířat. Výsledky jejich výzkumu přinášejí unikátní poznatky zejména v oblasti poznání fyziologických funkcí, genetických struktur, interakcí v genomu živočichů a interakcí živočichů s jejich okolím. Zvláště jde o výzkum druhů/populací významných v medicíně (modelové druhy), ekologii (chráněné nebo jinak významné druhy) nebo zemědělství (hospodářská zvířata) a výzkum v oblasti kvality a bezpečnosti potravin.

PŘÍBĚH

V ústavu studují s pomocí zvířecích modelů, zejména miniaturního prasete, různá závažná lidská onemocnění, např. Huntingtonovu nemoc, což je postižení nervové soustavy, dále rakovinu, zejména maligní melanom, poruchy kvality DNA a např. jejich vliv na neplodnost nebo opravu poškození DNA zejména během neurodegenerace a stárnutí. Dalším předmětem studia je třeba vznik savčího vajíčka, jeho oplození spermií a následný vývin nového potomka v těle matky. Zaměřují se přitom na úskalí, které jim příroda může postavit do cesty a následně způsobit vznik vývojových poruch na úrovni DNA, chromozomů, vajíčka či následného vývoje embrya a plodu v těle matky.

PRO VEŘEJNOST

Adresa: www.iapg.cas.cz, Facebook