Příběhy

 data-srcset
MENU

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

O INSTITUCI

Ústav jaderné fyziky AV ČR je největší institucí zaměřenou na základní i aplikovaný výzkum v oblasti jaderné fyziky v České republice. Důležitým úkolem ústavu je ve spolupráci s vysokými školami vychovávat budoucí odborníky v tomto oboru. Jeho základními zařízeními jsou čtyři urychlovače a neutronové difraktometry využívající neutronové kanály reaktoru LVR-15, provozovaného Centrem výzkumu Řež, s.r.o. Ve spolupráci s řadou zahraničních institucí studuje jadernou hmotu a přechody mezi jejími různými fázemi pomocí srážek těžkých iontů, zaměřuje se na experimentální jadernou fyziku nízkých energií, teoretickou a matematickou fyziku. V oblasti aplikací jaderné fyziky se orientuje na její perspektivy v energetice. Dále na rozvoj jaderných analytických metod využívaných v archeologii, ekologii a využití neutronové difrakce pro studium materiálů. Důležitými směry aplikací je vývoj i produkce radiofarmak a využití dozimetrie ionizujícího záření.

PŘÍBĚH

Výsledky výzkumu ÚJF se uplatňují mimo jiné v archeologii. Tým pod vedením prof. J. Kučery například ve spolupráci s dánskými institucemi dlouhodobě zkoumá ostatky slavného astronoma Tychona Brahe. Stanovením obsahu rtuti v jeho vlasech a kostech vyvrátil rozšířenou domněnku, že byl Brahe tímto prvkem otráven. Oddělení dozimetrie záření ÚJF zase zorganizovalo v rámci projektu CRREAT a ve spolupráci se servisní leteckou společností ABS Jets dosud světově největší srovnávací test přístrojů pro měření kosmického záření, na němž se podílelo devět zemí. V ÚJF probíhají také analýzy potravin jadernými metodami (jako je měření obsahu křemíku v pivu na urychlovači MT-25), měření radiační odolnosti krystalů pro společnost Crytur nebo určování původu různých materiálů.

PRO VEŘEJNOST

  • Dny otevřených dveří
  • Účast na Veletrhu vědy
  • Přednášky V. Wagnera a dalších pracovníků ÚJF
  • Lety balónů Fík s přístroji měřícími kosmické záření
  • Exkurze – pro SŠ a širokou veřejnost

Adresa: www.ujf.cas.cz