Příběhy

 data-srcset
MENU

ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE AV ČR, V. V. I.

O INSTITUCI

Ústav anorganické chemie se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v anorganické chemii a oborech na pomezí anorganické chemie s materiálovými vědami a dalšími obory. Kromě výzkumné práce je ústav zapojen do školení studentů a studentek pregraduálního i doktorského studia a vedení jejich diplomových a disertačních prací a také do výuky na řadě vysokých škol. Vědecká činnost ústavu je zaměřena na pět následujících oblastí: fotoaktivní anorganické molekuly a materiály, chemii boranových sloučenin, nové materiály pro udržitelné životní prostředí, ochranu kulturního dědictví a geochemickou analýzu sedimentů. Ve spolupráci s průmyslovými partnery také probíhá vývoj v oblasti konstrukčních materiálů a speciálních boranů.

PŘÍBĚH

Jedním z pracovišť, které je společné s Akademií výtvarných umění v Praze, je Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl. Provádí se zde mikroanalýza a nedestruktivní analýza uměleckých děl a studují se degradační procesy v malířských dílech. Experimentální výzkum malířských pigmentů se pak zaměřuje nejen na vlastnosti, ale i historické způsoby přípravy a procesy jejich degradace v barevné vrstvě. Aplikovaný výzkum ústavu ve spolupráci s celou řadou firem má velmi široké pole působnosti. Od vývoje prostředků pro úpravu fasád proti řasám a plísním, prostředků pro stabilizaci a čištění vody a sorbentů pro záchyt radionuklidů a dalších polutantů, až po vývoj anorganických materiálů pro stínění neutronů, transparentních vrstev proti kosmickému záření a fotoluminiscenčních kvantových teček s bariérovým UV efektem.

PRO VEŘEJNOST

Adresa: www.iic.cas.cz