Příběhy

 data-srcset
MENU

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

O INSTITUCI

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. byla založena v roce 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury přinesla realizace velkého investičního projektu SUSEN. Mezi další významné aktivity společnosti patří zapojení do mezinárodního projektu výstavby nejmodernějšího evropského výzkumného reaktoru Jules Horowitz a do mnoha dalších národních či mezinárodních projektů.

PŘÍBĚH

Projektem SUSEN získala Česká republika, její výzkumná komunita a zejména jeho řešitelé – Centrum výzkumu Řež a Západočeská univerzita v Plzni – díky přispění Evropské unie ve výši téměř 2,2 miliardy Kč zcela ojedinělou příležitost k významnému rozšíření svých výzkumných kapacit pro energetický výzkum a vývoj. Cílem projektu je přispět k bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobě udržitelnému provozu stávajících energetických zařízení, zejména jaderných elektráren druhé a třetí generace, a prodloužení jejich životnosti o 20–40 let. Dalším cílem projektu je výzkum a vývoj budoucích generací jaderných reaktorů (Gen III+ a IV) a také rozvoj fúzních reaktorů.

PRO VEŘEJNOST

  • Návštěvy výzkumných reaktorů pro SŠ a VŠ: LVR- 15 a LR-0
  • Tréninky – pro studenty VŠ
  • Reaktor pro studenty v rámci projektu Kapacita za nápady
  • Další spolupráce s VŠ v rámci projektu SUSEN

Adresa: www.cvrez.cz