Příběhy

 data-srcset
MENU

Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

O INSTITUCI

Technopark Kralupy Vysoké školy chemickotechnologické v Praze je výzkumné pracoviště, jehož cílem je podporovat aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti stavební chemie a v souvisejících oborech. Je respektovaným pracovištěm zejména v oblasti aplikace alumosilikátových materiálů, žáromateriálů, keramiky a korozního inženýrství. V rámci VŠCHT, jejíž je Technopark Kralupy součástí, působí také jako prostředník mezi akademickou sférou a praxí v rámci znalostního transferu. Technopark Kralupy vybudovala VŠCHT Praha v letech 2013–2014 přestavbou opuštěného průmyslového mlýna v centru města Kralupy nad Vltavou.

PŘÍBĚH

Významnou službou nabízenou v rámci výzkumných aktivit Technoparku jsou korozní zkoušky. Atmosférická koroze nepříznivě ovlivňuje užitné i estetické vlastnosti výrobků, zařízení a konstrukčních celků. Urychlené korozní zkoušky jsou nezbytnou pomůckou při výběru optimálního materiálu s požadovanou životností, pro kontrolu kvality a předpověď celkové a zbytkové životnosti kovových, polymerních a kombinovaných materiálů. Používají se zejména pro aplikace v automobilovém, leteckém, strojírenském a těžebním průmyslu a stavebnictví. Nejrozšířenější zkouškou je zkouška korozní odolnosti v solné mlze.

PRO VEŘEJNOST

  • Příležitostně dny otevřených dveří
  • Prohlídky a exkurze pro veřejnost

Adresa: www.technopark-kralupy.cz