Příběhy

 data-srcset
MENU

STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, V. V. I.

O INSTITUCI

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (dále jen SÚJCHBO) je veřejná výzkumná instituce, jejíž odborná pracoviště se zabývají zejména aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti vysoce nebezpečných chemických látek, biologických agens a toxinů a jaderných a radioaktivních materiálů. Tento výzkum je zaměřen jak na samotné rozpoznávání takovýchto látek, tj. na jejich detekci a identifikaci, tak i na ochranu před jejich působením a nebo dekontaminaci. Součástí hlavní činnosti SÚJCHBO je také bezpečnostní výzkum v rámci ochrany před teroristickými hrozbami, případně před následky závažných havárií spojených s únikem nebezpečných látek do životního prostředí.

PŘÍBĚH

Již od počátku roku 2002 je SÚJCHBO odpovědný za analýzu neznámých materiálů a potenciálně nebezpečných látek nalezených na území České republiky. Všechny takové nálezy musejí být prostřednictvím složek IZS zajištěny a bezpečně dopraveny do laboratoří SÚJCHBO. Obvykle se nejedná o život ohrožující materiály, valnou většinu z nich tvoří neznámé „bílé prášky“. Mezi nimi se ale občas nacházejí i vysoce nebezpečné sloučeniny; takovými byly např. kyanidy, strychnin, ricin, nálezy bojových chemických látek typu yperit a lewisit, nebo dělostřelecká chemická munice ze 2. světové války. Dalšími příklady nálezů s obsahem méně rizikových látek jsou občasné záchyty drog, radioaktivních sloučenin nebo tlakových lahví s obsahem toxických průmyslových plynů.

PRO VEŘEJNOST

  • Dny otevřených dveří
  • Prohlídky a exkurze pouze po předchozí domluvě

Adresa: www.sujchbo.cz