Příběhy

 data-srcset
MENU

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

O INSTITUCI

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Hlavní sídlo školy je v Mladé Boleslavi, vybrané specializace jsou nabízeny také na pobočce v Praze. Studenti absolvují během bakalářského stupně povinnou semestrální praxi v podnicích v České republice i zahraničí, mohou využít stipendijní programy nebo rozsáhlou nabídku studia na partnerských univerzitách po celém světě. V roce 2012 se ŠKODA AUTO Vysoká škola stala výzkumnou organizací zapsanou v seznamu Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace.

PŘÍBĚH

Od roku 2017 pomáhá ŠKODA AUTO Vysoká škola zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání na univerzitách ve Vietnamu a Číně v rámci programu Joint Enterprise University Learning. Velmi úspěšný byl v roce 2018 tým akademiků z Katedry logistiky a automobilové techniky, který získal ve spolupráci se společností Dynamic Future s.r.o. grant ve výši 3,5 mil. Kč, díky němuž se zapojuje do vývoje světově unikátní aplikace pro logistické plánování. ŠKODA AUTO Vysoká škola je rovněž zapojena do projektů s mezinárodním přesahem; velkou výhodou je povinná praxe pro studenty. Tu mohou vykonávat v českých i v zahraničních firmách. Největším úspěchem školy jsou tak spokojení absolventi, kteří díky praktickému zaměření školy nemají problém najít uplatnění na trhu práce. Škola začala v roce 2018 vyučovat také studijní program MBA „Global Management in Automotive Industry“.

PRO VEŘEJNOST

KONTAKTY

www.savs.cz

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKEDIN

INSTAGRAM

NEWSLETTER