Příběhy

MENU

NATURAL

„Inseminační dávky se standardně přepravují hluboce zamražené. Při rozmrazování však částečně přicházejí o svou kvalitu. Našli jsme způsob, jak připravovat krátkodobě zakonzervované kvalitnější dávky i vhodnou variantu jejich transportu. Získali jsme tím konkurenční výhodu, kterou se nyní snažíme zužitkovat.“

ZUZANA BINIOVÁ, VEDOUCÍ LABORATOŘE PRO VÝROBU INSEMINAČNÍCH DÁVEK

Na výzkumu spolupracovala firma Natural s Českou zemědělskou univerzitou. Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že pokud se o plemenné býky starají psychicky vyrovnaní a citliví chovatelé, má to vliv na úroveňjejich plodnosti (myšleno býků – pozn. redakce). Dosud na to žádná podobná studie neexistovala.

Oblast spolupráce: Zemědělství a potravinářství
Partner projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze

Adresa: www.naturalgen.cz

Reference