Příběhy

 data-srcset
MENU

Národní ústav duševního zdraví

O INSTITUCI

Zaměřením programu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) je výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování. Národní ústav duševního zdraví vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015 a jeho ambicí je stát se referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.

PŘÍBĚH

V jednom z projektů se vědci z NUDZ zabývají rychlým a cíleným rozpoznáním časných varovných příznaků některých psychotických onemocnění s využitím moderních komunikačních a informačních technologií. Díky tomu umožňují pacientům udržovat kontakt s jejich lékařem, bez ohledu na jeho aktuální dostupnost. Mezi další projekty patří například nové terapeutické přístupy v léčbě psychotických onemocnění s využitím přírodních kanabinoidů, např. pro pacienty s depresemi. V NUDZ probíhá také mezinárodně unikátní projekt zkoumající souběh dalších nemocí s onemocněním neurologickým nebo duševním. Tento fenomén, který není dosud dostatečně prostudován a pochopen, má nepříznivý dopad na kvalitu života pacientů i jejich blízkých.

PRO VEŘEJNOST

  • Dny otevřených dveří
  • Semináře, workshopy, přednášky
  • Festival na hlavu
  • Cyklus popularizačních přednášek Laboratoř mysli

Adresa: www.nudz.cz