Příběhy

MENU

MESSY S.R.O.

„Zejména se nám podařilo rozšířit povědomí o nás jako společnosti. Obzvláště jsme se zviditelnili v akademické sféře, a to i díky Univerzitnímu centru energeticky efektivních budov při ČVUT. Výsledky našeho měření byly publikovány v hasičských časopisech a brožurách, denním tisku, ale také v měsíčnících profesně přidružených společností a asociací. Už jen tato publicita nám dala konkurenční výhodu v tom, že se o nás ví a je zřejmé že chceme tento problém řešit.“

WALTER SODOMKA, MONTÁŽNÍ TECHNIK

Cílem projektu bylo upozornit na problematické aspekty návrhu a umístění komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních stavbách a prokázat, že pouze optimalizace provozu a individuální řešení umožňují bezpečný provoz spalinové cesty. Experiment byl realizován v měřící laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Oblast spolupráce: Životní prostředí, energetika a jiné
Partner projektu: ČVUT v Praze, UCEEB

Adresa: kominy.messy.cz

Reference