Příběhy

 data-srcset
MENU

IFER – ÚSTAV PRO VÝZKUM LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ, S.R.O.

O INSTITUCI

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o je nezávislá soukromá výzkumná organizace, jejíž činnost se zaměřuje na oblast produkční ekologie lesa. IFER rozvíjí metody zjišťování stavu lesů, hospodářské úpravy, stanovení objemu a kvality zásob dřevní hmoty. Pracuje s údaji o stavu lesních ekosystémů a na základě toho navrhuje adaptační opatření uplatnitelná v provozních podmínkách. IFER pracuje pro vlastníky a správce lesních majetků, ministerstva, státní správu, národní parky, výzkumná a akademická pracoviště nejen v České republice, ale i ve světě. IFER svými výsledky přímo ovlivnil rozvoj v některých oblastech lesnického výzkumu, například růstové tabulky hlavních dřevin jsou součástí legislativy. IFER se podílel na konceptu moderního pojetí tvorby hospodářských plánů.

PŘÍBĚH

IFER se daří provázat technologický vývoj s výsledky výzkumné činnosti, což vede k praktickému a ekonomickému uplatnění výsledků výzkumu. Od roku 1995 se IFER zaměřuje na vývoj technologií pro počítačem podporovaný sběr dat v terénu umožňující správu dat a zpracování. Tato technologie byla vyvinuta do podoby komerčně nabízeného produktu Field-Map, který spojuje kompletní softwarové řešení a integrovaný hardware. Nachází uplatnění v lesnickém výzkumu, provozu i jako podnikový informační systém. Field-Map se prolíná prakticky veškerou činností IFER, čímž je zároveň zajištěna podpora výzkumné činnosti i zpětná vazba potřebná pro další vývoj. Field-Map má v současné době řadu uživatelů v České republice a v dalších 40 zemích světa.

PRO VEŘEJNOST

  • Den Země pro žáky ZŠ
  • Letní škola inventarizace pro studenty VŠ
  • Stáže pro studenty VŠ
  • Účast na veletrzích a konferencích
  • Mezinárodní vzdělávací konference uživatelů Field-Map
  • Dendrometrická laboratoř

Adresa: www.ifer.cz, www.field-map.com, www.czetax.cz