Příběhy

MENU

G IMPULS PRAHA

„I díky spolupráci s univerzitami, podpořené dotacemi SIC, jsou služby, které zákazníkům poskytujeme, na vysoké odborné úrovni. U Inovačních voucherů oceňujeme především dostupnost pro malé a střední firmy, tedy minimální nároky na administrativu spojenou s žádostí i vyúčtováním.“

JAROSLAV BÁRTA, JEDNATEL

Studie se týkala detekce objektů v krystalickém horninovém prostředí. Toto prostředí má svá specifika. To vyžaduje při mikroseismickém měření správně nastavit uspořádání čidel a zvolit optimální zdroj seismického vlnění. Díky studii máme detailní poznatky o těchto vlastnostech prostředí. Můžeme tak optimalizovat projektové nabídky a lépe interpretovat naměřená data.

Oblast spolupráce: Životní prostředí, energetika a jiné
Partner projektu: Univerzita Karlova v Praze

Adresa: www.gimpuls.cz

Reference