Příběhy

 data-srcset
MENU

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., ELI BEAMLINES

O INSTITUCI

Centrum ELI Beamlines je součástí pan-evropského projektu ELI (Extreme Light Infrastructure). ELI Beamlines si klade za cíl zřídit a dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě. Díky ultravysokým výkonům 10 PW (1 petawatt = 1 000 000 000 000 000 wattů) a soustředěným intenzitám až 1024 W/cm2 nabídne uživatelům jedinečný zdroj záření a paprsků urychlených částic. Tyto tzv. beamlines umožní průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice a mnoha dalších oborech. Centrum bylo otevřeno v roce 2015.

PŘÍBĚH

Kromě základního výzkumu a vývoje v oblasti laserů se ELI Beamlines věnuje také aplikovanému výzkumu, který se zabývá řešením široké škály otázek od zlepšení onkologické léčby, lékařské zobrazovací techniky nebo rychlé elektroniky, přes studium stárnutí materiálů jaderného reaktoru, až po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu. ČR se tak díky existenci ELI Beamlines stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což představuje významný potenciál nejen pro přilákání investic do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou, ale také podniků a excelentních výzkumných pracovníků a technického personálu z oblastí optiky a laserových věd, materiálových věd, elektroniky a strojírenství. Český optický a fotonický průmysl hraje významnou roli při vývoji technologických součástí potřebných při výstavbě ELI Beamlines, údržbě a dalším rozvoji jejích zařízení. ELI Beamlines je proto také pilířem v rozvoji regionálních inovačních iniciativ.

PRO VEŘEJNOST

  • Mezinárodní den světla – pro laickou veřejnost
  • Talentová akademie – pro talentované středoškoláky
  • Dolnobřežanský vědecký jarmark – pro ZŠ
  • Zapojení do projektu Elixír do škol, podpora výuky technických a přírodovědných oborů na ZŠ a SŠ
  • Veletrh vědy – pro studenty a širokou veřejnost
  • Noc vědců – pro laickou i odbornou veřejnost
  • Týden vědy a techniky AV ČR – pro SŠ a širokou veřejnost
  • ELISS – ELI letní škola pro studenty VŠ a doktorandy

Adresa: www.eli-beams.eu, Facebook, Twitter, Instagram