Příběhy

MENU

DEKONTA

„Firma může díky Inovačnímu voucheru vyřešit dílčí část problému, na což by jinak neměla čas, vybavení ani kapacitu a znalosti. Může jít o problematiku, na kterou neexistuje jiný grant. Administrativa Inovačního voucheru je navíc opravdu lehká.“

JAN KUKAČKA, DIVIZE SANAČNÍ A EKOLOGICKÉ PROJEKTY

Díky Inovačnímu voucheru mohli odborníci společnosti Dekonta pracovat spolu s akademiky z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty UK na vytvoření softwarového nástroje pro modelaci proudění podzemní vody mezi dvěma jímacími vrty. Takový program je pro firmu, která často řeší znečištění půdy či přímo podzemní vody nebo spolupracuje na projektech, které se týkají ochrany jímacích objektů podzemní vody, velmi užitečný.

Oblast spolupráce: Životní prostředí, energetika a jiné
Partner projektu: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty UK

Adresa: www.dekonta.cz

Reference