Příběhy

 data-srcset
MENU

ČVUT v Praze, UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

O INSTITUCI

UCEEB sdružuje špičkové akademiky z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. UCEEB vznikl za účelem zjednodušení spolupráce univerzity s průmyslem, zaměřuje se na komercializaci výsledků výzkumu a transfer technologií. Jeho přidanou hodnotou je schopnost vyvíjet, inovovat a přicházet s originálními řešeními v oblasti trvale udržitelných budov v celém jejich životním cyklu, včetně zdravého vnitřního prostředí, s ohledem na úsporu investičních i provozních nákladů a energií.

PŘÍBĚH

Zařízení S.A.W.E.R. má za úkol proměnit část suché a horké pouště v zelenou oázu. Projekt, na kterém spolupracují odborníci z UCEEB a Fakulty strojní ČVUT společně s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, bude uplatněn v praxi v českém pavilonu na výstavě Expo 2020 v Dubaji. Zkratka anglických slov Solar Air Water Earth Resource znamená slunce, vzduch, vodu, zemi a zdroje. Jde o systém získávání vody ze vzduchu, jehož specifikem je autonomní provoz. Proto je jeho energetická potřeba plně hrazená ze sluneční energie. S.A.W.E.R. se skládá ze dvou složek: jedna má za úkol získat vodu z pouště a druhá by měla vyrobenou tekutinu použít pro kultivaci pouště v úrodnou půdu.

PRO VEŘEJNOST

  • Workshopy a semináře
  • Komentované prohlídky
  • Dny otevřených dveří pro odbornou veřejnost
  • Účast na veletrzích, konferencích a přednáškách

Adresa: www.uceeb.cz