Příběhy

 data-srcset
MENU

ČVUT v Praze, FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství

O INSTITUCI

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT vznikla v roce 2005. Její pedagogická, vědecká, výzkumná a vývojová činnost je orientována na technické, zdravotnické a manažerské disciplíny, využívané v biomedicínském inženýrství, zdravotnické informatice, medicíně a ochraně obyvatelstva. V oblasti výzkumu a inovací usiluje o výzkum na národní i mezinárodní úrovni a systematicky směřuje k charakteru výzkumné fakulty. Chce posilovat své postavení spoluprací s průmyslem, zdravotnictvím a veřejnou správou a vytvářet podmínky pro růst inovačního potenciálu, pro další tvůrčí činnost, transfer technologií a znalostí. Prioritou fakulty je zejména multidisciplinární personální, přístrojové a materiální zabezpečení řešení víceletých národních nebo mezinárodních grantů.

PŘÍBĚH

Fakulta se orientuje zejména na projekty spojující oblast techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek. Absolventi jsou interdisciplinárně vzdělaní odborníci, kteří pomáhají při záchraně lidského života a při vývoji nových biomedicínských technologií. Výzkumné a výukové laboratoře fakulty disponují nejmodernější přístrojovou a simulační technikou a pracoviště patří mezi špičku v oboru neonatální vysokofrekvenční plicní ventilace, výzkumu telemedicínských systémů k monitoraci a podpoře léčby diabetiků a vývoje nových postupů v urgentní medicíně a medicíně katastrof. V současnosti např. vyvíjí rychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením.

PRO VEŘEJNOST

Adresa: www.fbmi.cvut.cz