Příběhy

 data-srcset
MENU

ČVUT v Praze, CVUM – Centrum vozidel udržitelné mobility

O INSTITUCI

CVUM je výzkumným pracovištěm Fakulty strojní ČVUT, jehož činnost je orientována zejména na potřeby automobilového průmyslu s poměrně širokým záběrem odborností – spalovací motory, hybridní a elektrické pohony, převodové mechanismy různých koncepcí, elektronika a mikroelektronika, mechatronika (např. autonomní řízení), využití simulačních 1D a 3D nástrojů napříč odbornostmi. K mezioborovému přesahu fungování CVUM pak dochází např. v energetice (elektromobilita, distribuovaná energetika) či chemickém průmyslu (paliva, maziva). V uvedených oblastech rozšiřuje základní a především aplikovaný výzkum, který je intenzivně propojen s inovačními aktivitami podporujícími konkurenceschopnost automobilového průmyslu a souvisejících oborů.

PŘÍBĚH

CVUM spolupracuje s předními tuzemskými i zahraničními pracovišti, zabývajícími se výzkumem a vývojem, i s průmyslovými podniky v ČR. Hlavním partnerem je tuzemská automobilka ŠKODA AUTO; navázána byla také spolupráce se společností Ford Motor Company. Výzkumné centrum je rovněž členem několika mezinárodních sdružení a organizací či sdružení European Green Vehicles Initiative Association, které spolupracuje na přípravě výzev pro program HORIZONT 2020. Centrum je díky těmto aktivitám partnerem velkých evropských projektů. Fakulta strojní ČVUT je prostřednictvím činnosti CVUM a dalších center spoluzakladatelem dvou významných technologických platforem, České vodíkové technologické platformy a České technologické platformy strojírenství.

PRO VEŘEJNOST

  • Dny otevřených dveří
  • Prohlídky a exkurze pro veřejnost

Adresa: www.cvum.eu