Příběhy

MENU

BOVA BŘEZNICE

„Určitě nám spolupráce s ČVUT pomohla. Ve 2. kole jsme vlastně navázali na předchozí spolupráci a na tabulky, které jsme vytvořili i díky Inovačním voucherům SIC, máme skvělou zpětnou vazbu přímo od výrobců, kteří s nimi pracují. Jednoznačně říkají, že je to pro ně přínosem. Odezvy jsou zatím jenom kladné. Nás to posouvá zase dál, jsme totiž schopni držet krok s naší konkurencí.“

BC. JIŘÍ JEŽEK, VÝKONNÝ ŘEDITEL

Poskytnuté znalosti posloužily k vytvoření návrhových tabulek určených pro projektanty a statiky dřevostaveb. Návrhové tabulky vychází z hodnot únosností spojů zjištěných při statických zkouškách a dalších výpočtů provedených poskytovatelem znalostí. Cílem projektu bylo vytvoření pomůcky pro naše zákazníky a velké zjednodušení použití našich výrobků v praxi.

Oblast spolupráce: Stavebnictví
Partner projektu: České vysoké učení technické v Praze

Adresa: www.bova-nail.cz

Reference