Příběhy

 data-srcset
MENU

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

O INSTITUCI

Botanický ústav AV ČR provádí vědecký výzkum v celé škále zejména terénně zaměřených botanických oborů. V současnosti má ústav přes 300 zaměstnanců, z toho je cca 120 vědeckých pracovníků a doktorandů. Ústav navíc zajištuje správu Průhonického parku zařazeného na seznam památek UNESCO. Úzce spolupracuje s vysokými školami a veřejnými institucemi zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny. S komerčními subjekty spolupracuje především v oblasti biotechnologií. Od roku 1966 vydává Botanický ústav mezinárodní časopis Folia Geobotanica, od roku 2013 popularizační časopis Botanika.

PŘÍBĚH

Databáze květeny a vegetace ČR, která byla zpřístupněna veřejnosti na jaře 2018 na portálu Pladias, nabízí souhrnné a spolehlivé informace pro odborníky i pro laiky. Odborníci ocení zejména podrobné údaje o rozšíření rostlinných druhů a desítky různých biologických a ekologických vlastností uvedených u každého druhu, které jsou unikátním zdrojem dat pro vědecký výzkum. Laici využijí fotografie a další obrázky včetně detailů rostlinných orgánů, podle nichž lze rostliny snadno určit, a také interaktivní mapy rozšíření. Do praxe se promítají např. výsledky výzkumu invazí – botanici z BÚ vytvořili pro Agenturu ochrany přírody a krajiny Standardy likvidace invazních rostlin. Vědci z BÚ také provedli analýzu povrchů betonů, stěn a konstrukčních materiálů na vybraných vodních elektrárnách společnosti ČEZ s cílem identifikovat místa, kde činností mikroorganismů vznikají zdravotní a bezpečnostní rizika.

PRO VEŘEJNOST

  • Účast na Veletrhu vědy – pro ZŠ, SŠ a veřejnost
  • Vědecký trek, putování po stanovištích s úkoly a ukázkami pro ZŠ, SŠ a veřejnost
  • Vědecké dílny pro ZŠ, SŠ a veřejnost
  • Stáže pro studenty SŠ
  • Jednorázové výstavy

Adresa: www.ibot.cas.cz/cs, Facebook, Instagram