Příběhy

 data-srcset
MENU

BIOTECHNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.

O INSTITUCI

Biotechnologický ústav se zaměřuje na špičkový základní výzkum v oblasti molekulárně biologických věd a jeho uplatnění v humánní medicíně případně v dalších oblastech lidské činnosti. Výzkum je orientován do dvou výzkumných programů – prvním je Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Cílem je objasnění molekulárních mechanismů závažných onemocnění, vývoj postupů pro prevenci, příprava nových metod pro jejich monitorování a diagnostik a vývoj nástrojů pro molekulární terapii doprovodných patologických stavů. Druhý program Strukturní biologie a proteinové inženýrství se věnuje výzkumu biomolekul, proteinů a nukleových kyselin. Pochopení jejich struktur a vzájemné interakce umožní jejich modifikace a následné využití v diagnostice, léčivech či jiných materiálech.

PŘÍBĚH

Za relativně krátkou dobu existence dosahuje Biotechnologický ústav pozoruhodných výsledků. Protože je v dnešní době věda velmi těsně spjatá s praktickou aplikací výsledků, spolupracuje ústav s řadou univerzit, výzkumných ústavů a soukromých společností u nás i v zahraničí. Byla připravena řada protilátek, detekujících kvalitu spermií, které mají uplatnění v asistované reprodukci. Ve spolupráci s výrobcem veterinárních léčiv se daří vyvíjet nové diagnostické postupy a vakcíny. Velkým úspěchem dlouhodobé spolupráce s českým investorem bylo zahájení první fáze klinických testů protirakovinné látky MitoTam, která by měla výrazně potlačovat nádory prsu a účinkuje i proti dalším nádorovým onemocněním.

PRO VEŘEJNOST

Adresa: www.ibt.cas.cz