Příběhy

MENU

BIOLOGICALS

„Díky Inovačnímu voucheru jsme měli možnost spolupracovat s kolegy, kteří nás pustili do své laboratoře. Kromě toho, že v rámci spolupráce vznikly nové diagnostické monoklonální protilátky, tak nás kolegové zároveň přípravu protilátek naučili. Zároveň jsme získali další kontakty, které nás mohou posunout dále. Sta tisíc na svůj rozvoj nenajdete běžně na ulici. Pro nás bylo navázání přímé spolupráce s odborníky z ústavů velmi zajímavé a obohacující.“

MARTIN POSPÍŠEK, JEDNATEL

Vysoce odborná diagnostika skrze lidskou DNA. To je doména malé, ale velmi úspěšné firmy s mezinárodním dosahem, Biologicals z Říčan u Prahy. Jedním zposledních projektů, na kterém firma pracovala, byla společná práce s odborníky z Mikrobiologického ústavu a Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR na metodách diagnostiky pomocí protilátek.

Oblast spolupráce: Life Sciences a nanotechnologie
Partner projektu: Mikrobiologický ústav AV ČR a Ústav molekulární genetiky AV ČR

Adresa: www.biologicals.cz

Reference