Příběhy

MENU

ATEA PRAHA S.R.O.

„Snažili jsme se vymyslet, co dál. My totiž máme hromadu pelet, které by se mohly využívat i v jiném sektoru. Protože i když je pro nás sláma dobrá surovina, umíme s ní pracovat, tak do budoucna vidíme její využití i jinde než jen ve spalování v kamnech. Naše spolupráce s akademickou sférou přinesla další nápady.“

MILAN KNOTEK, ŘEDITEL

Znalost výroby lisovaného hnojiva umožnilo rozšíření našeho portfolia a využití stávajících lisovacích kapacit. Některé naše granulační linky nebyly využity, protože po změně legislativy v oblasti biopaliv se podstatně snížil zájem o agropelety. Cílem projektu tedy bylo i rozšíření výroby na stávajících lisovacích zařízeních.

Oblast spolupráce: Zemědělství a potravinářství
Partner projektu: ČZU v Praze

Adresa: www.ateap.cz

Reference