Příběhy

MENU

ARSIQA SYSTÉM S.R.O.

„Z našeho pohledu to byla výborná, velmi přínosná spolupráce. Studenti prováděli testování velmi pečlivě a odhalili v softwaru věci, které jsme potřebovali. Jsme jim za tento výstup, zpětnou vazbu, která jistě také svým způsobem přispěje ke zvýšení naší konkurenceschopnosti, vděční.“

MARTINA VILIMOVSKÁ, JEDNATELKA

Cílem plánovaného projektu bylo uvedení nového softwarového produktu na trh. Jedná se o nově vyvíjený systém pro plánování a řízení výroby na jiné vývojové platformě Microsoft.NET s využitím programového jazyka C#, než naše dosavadní systémy. Představuje další produkt našeho portfolia, fokusovaný pro plánování výrobních procesů především v menších a středních firmách.

Oblast spolupráce: Automotive, elektrotechnika, ICT
Partner projektu: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Adresa: www.arsiqa.cz

Reference