Příběhy

MENU

APRONEX

„I když jsou Inovační vouchery určeny pro jednorázové použití, tak v mnoha případech, včetně našeho, umožňují první krok pro případnou pokračující spolupráci mezi komerčním a akademickým subjektem na dalších projektech.“

Roman Ther, firemní konstruktér

Firma Apronex využila voucher na zavedení nového metodického přístupu k přípravě dvou rekombinantích hmyzích proteinů ve spolupráci s laboratoří Biotechnologického ústavu AV ČR, v tomto případě alergenů z vosího jedu. Tyto rekombinantní alergeny jsou vhodné pro přípravu kitů použitelných pro diagnostiku alergií a jsou taktéž komerčně využitelné v rámci akademického či firemního výzkumu.

V neposlední řadě metodická spolupráce na jejich přípravě umožňuje firmě zavést obdobnou metodiku ve vlastní laboratoři.Spolupráce s Ústavem po ukončení platnosti Inovačního voucheru nadále pokračuje.

Oblast spolupráce: Life Sciences a nanotechnologie
Partner projektu: Biotechnologický ústav AV ČR

Adresa: www.apronex.cz

Reference