Příběhy

MENU

AMCON Europe

„Díky Inovačnímu voucheru jsme mohli navázat spolupráci s ČVUT a využít jeho výzkumný potenciál, který ve firmě nemáme. Určitě v tom budeme pokračovat a vyčleníme na to i vlastní peníze.“

Roman Ther, firemní konstruktér

AMCON ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT vyvinuli speciální kontejner, který obsahuje veškerou technologii ke kvalitnímu odvodení kalu při čištění vody a jejímu zpětnému navracení do přírody. Nové zařízení ušetří městům a obcím na spotřebě elektrické energie, chemikálií a údržbě až 60 % nákladů.

Oblast spolupráce: Životní prostředí, energetika a jiné
Partner projektu: České vysoké učení technické v Praze

Adresa: www.amcon-eu.com

Reference