Příběhy

MENU

AGRO PODLESÍ, A.S.

„Politika naší firmy je, že se ničemu podobnému nebráníme, protože se dnes snažíme vytvářet stopu, držet se vepředu. A právě informace, které takto můžeme získat, nám k tomu mohou napomoci. To nám dává možnost zareagovat na budoucí problémy. Dnes již jednáme s dalšími partnery o spolupráci. Pokud chcete, aby firma byla progresivní, tak potřebujete mít v zásobě několik projektů a myslet pořád dopředu.“

JAN PROCHÁZKA, ŘEDITEL

Cílem projektu bylo zlepšit ochranu včel místních včelařů optimalizací pesticidní ochrany ozimé řepky, která je pěstována na ploše cca 1007 ha (31 % orné půdy). Podle povinných zásad integrované ochrany rostlin bylo nutné omezit pesticidní ošetření řepky v době květu z hlediska ochrany necílových organismů – včel. V rámci projektu jsme využili možnosti rozborů květů řepky na obsah pesticidů a sledovali jsme pohyb jednotlivých látek a jejich rezidua v rostlinách. To nám v budoucnosti umožní používat bezpečnější přípravky.

Oblast spolupráce: Zemědělství a potravinářství
Partner projektu: ČZU v Praze

Adresa: www.agropodlesi.cz

Reference