O nás

Podporujeme výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje. Utváříme partnerství a navazujeme novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou. Přispíváme k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posilujeme konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na práci s nadanými studenty technických a přírodních věd.

Našimi zakládajícími členy jsou Středočeský kraj, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Středočeské inovační centrum sídlí v Dolních Břežanech – lokalita byla zvolena s ohledem na koncentraci špičkových vědeckých pracovišť, jako jsou laserové centrum HiLASE a superlaser ELI Beamlines přímo v Břežanech nebo Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK (BIOCEV) v nedalekém Vestci.

 

Výroční zprávy a plány

Účetní závěrka za rok 2016

Zpráva o činnosti 2015 + výhled 2016

Zpráva o činnosti Regionální dotační kanceláře 2016

RIC_zpráva o činnosti 2016 a plán aktivit 2017 vč žádosti o rozpočet

 

Podrobnější historii SIC naleznete ZDE
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz