šipka
Více informací
SIC Banner

O nás

Podporujeme výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje. Utváříme partnerství a navazujeme novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou. Přispíváme k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posilujeme konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na práci s nadanými studenty technických a přírodních věd.

Naše vize
Středočeský kraj je místo dobré pro život v 21. století se stejnou kvalitou života v metropolitní oblasti Prahy i ostatních částech regionu; SIC je lídrem ve vytváření podpůrné („měkké“, „poradenské“) infrastruktury k tomuto cíli.

Naše mise
Jako infrastruktura podporovaná z veřejných zdrojů bude SIC zajišťovat služby pro růst podnikavosti a podnikání, zejména založených na znalostech, tj. s vysokou přidanou hodnotou, podporovat spolupráci výzkumných organizací a firem, výzkumných organizací a veřejného sektoru, podporovat rozvoj obcí.

Designed by Peoplecreations / Freepik

Našimi zakládajícími členy jsou Středočeský kraj, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Výroční zprávy a plány

Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Účetní závěrka za rok 2016

Zpráva o činnosti 2015 + výhled 2016

Zpráva o činnosti Regionální dotační kanceláře 2016

RIC_zpráva o činnosti 2016 a plán aktivit 2017 vč žádosti o rozpočet

 

Podrobnější historii SIC naleznete ZDE
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz