MENU

SIC v zemi start-upů

Každý rok vzniká v Izraeli přes tisíc nových start-upů. Pobočky a výzkumná centra zde mají nadnárodní firmy od Microsoftu přes Facebook, Boeing, Volvo až po Sony nebo Samsung. Země o velikosti České republiky má nejvyšší investice do vědy a výzkumu na světě. Promyšlená podpora VaV vedla ke vzniku silného hi-tech sektoru, který se promítá i do každodenního života obyvatelstva. Lze aplikovat izraelská chytrá řešení také ve Středočeském kraji? Začátkem září se to za podpory projektu Smart Akcelerátor vydali zjistit zástupci SIC a Středočeského kraje přímo do hlavního města Tel Avivu.

Hebrejsky gesher, česky most. Pro oba národy má toto slovo společný historický význam. Po 2. světové válce bylo vytvořeno letecké spojení z České republiky, kterým se do Izraele dopravoval vojenský materiál. Díky tomu se nově vznikající židovský stát ubránil přesile arabských národů a stala se z něj technologická velmoc. O více než 60 let později byl založen společný program Gesher/Most na podporu spolupráce firem a výzkumných institucí z ČR a Izraele. Šanci pro středočeské firmy nabízí jak izraelský hi-tech sektor, tak i některá tradiční odvětví jako zemědělství, zbrojní průmysl, dopravní strojírenství nebo energetika. Výhodou je i uzavření dohody o podpoře aplikovaného výzkumu mezi Českou republikou a Izraelem.

V poslední době se Izrael, především pak hlavní město Tel Aviv, dostali do zájmu zainteresované veřejnosti kvůli úspěšně zavedenému konceptu chytrých měst, tzv. Smart Cities – aktivit, které jednotlivá města a obce podnikají s cílem zlepšit své služby a hlavně prostředí pro život obyvatel v daném regionu. Klíčovým nástrojem je program Digi-Tel, díky němuž municipality zaměřuje své úsilí na služby orientované přímo na rezidenty, spíše než na budování nákladné a rozsáhlé infrastruktury. Program Digi-Tel získal cenu World Smart City na světovém kongresu Smart City Expo 2014 v Barceloně.

Metropoli na břehu Středozemního moře se v posledních letech podařilo svůj inovační ekosystém „chytrého města“ rozvinout metodou „bottom-up“ v reálně fungující systém, přinášející obyvatelům snadnější a rychlejší řešení každodenního praktického života. Od dopravy, informačních technologií, bydlení, až po obnovitelné zdroje energií. Právě získání informací a sdílení zkušeností při řešení projektů Smart Cities bylo hlavním cílem zářijové mise zástupců Středočeského kraje a SIC.

Série jednání začala na české ambasádě v Tel Avivu. Své projekty, některé již s ohledem na potřeby měst a obcí, prezentovaly izraelské firmy TechKnow, GAZPACHO a Power Sines. Jako příklad „dobré praxe“ bylo vybráno město Ra´anana, které zastupoval starosta Ze’ev Bielski, s nímž se delegace potkala přímo na radnici v Ra´anana. Podle starosty Bielskiho spočívá úspěch zavedení konceptu Smart Cities ve službách orientovaných přímo na potřeby obyvatelstva, spíše než vytvoření velkých a nákladných systémů. Za klíčové považuje také vytvoření partnerství veřejného a soukromého sektoru, nebo poskytování služeb s využitím „otevřených dat“ od obcí a měst.

Významnou zkušeností byla také aktivní účast středočeské delegace na DLD Innovation Festivalu, každoročního svátku start-upů a inovací, kde se prezentují domácí i zahraniční firmy, soustřeďující svůj zájem na tvorbu inovačního ekosystému a platforem na bázi nejnovějších technologií. V rámci programu proběhl diskuzní panel „STARTUP MEET CITIES“, jehož se zúčastnila také ředitelka SIC, Rut Bízková. Spolu se zástupci měst Tel Avivu, Tchaj-peje a Varšavy jednala s více než 20 startupy o zlepšení spojení mezi městy a začínajícími firmami. Rut Bízková zmínila potřebu více zaměřit inovace na mladou a stárnoucí generaci. „Inovační aktivity cílené na tyto skupiny by jim měli pomáhat v překonání výzev, kterým musí pravidelně čelit,“ řekla Rut Bízková. „Dále je potřeba navrhovat takové strategie, které budou řešit specifické výzvy v regionech, jež se svou DNA liší od ostatních.“

Kromě Tel-Avivu navštívila delegace také Jeruzalém, kde se uskutečnilo setkání s paní Yonid Golub Serkin z Masschallenge – centra, které se zaměřuje na akceleraci rozvoje inovativních start-upů. Během setkání došlo i na další ukázku „dobré praxe“ – elektro-moped se speciální baterií, který byl vyvíjen se zvláštním ohledem na oblasti s vysokou koncentrací škodlivin v ovzduší. Dalším tématem, o které se česká delegace zajímala, byly High-Tech Villages. O nich pohovořil ředitel BioJerusalem, Dr. Shay Fleishos. Obzvláště vyzdvihl Life Sciences – tedy nejnovější technologie, které pomáhají řešit závažné medicínské problémy.

„Naše studijní cesta do Izraele si kladla za cíl zpřístupnit zastupitelům Středočeského kraje, starostům vybraných měst a kolegům ze SIC cenné informace a „know how“ v oblasti inovačního ekosystém a Smart Cities, které by bylo možné úspěšně implementovat do středočeského regionu,“ říká Rut Bízková, ředitelka SIC. „Důležité bylo rovněž navázání osobních kontaktů s izraelskými experty, kteří přislíbili možnost další spolupráce v daných oblastech.“