MENU

SIC představil studentům prestižní britské univerzity příležitosti v technických oborech ve Středočeském kraji

V rámci spolupráce mezi SIC a Imperial College London proběhl dne 8. dubna 2021 workshop stáží a pracovních příležitostí pro české a zahraniční studenty Imperial College v Londýně se zaměřením na nejrůznější technické obory, zejména na materiálové vědy a inženýrství, matematiku nebo environmentální technologie. Online akce s názvem Opportunities in Technical Sciences in the Central Bohemia Region umožnila propojit studenty této prestižní britské univerzity se čtyřmi výzkumnými organizacemi Středočeského kraje.

Akce byla zahájena prezentací Welcome Office SIC, při které byl studentům představen Středočeský kraj a jeho výzkumný a inovační potenciál. Studentům se dále představili doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se sídlem v Buštěhradu, a prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se sídlem v Kladně, který za svůj projekt unikátního řešení plicního ventilátoru CoroVent získal v loňském roce druhé místo v soutěži Hack the Crisis Czech Republic. Kromě těchto dvou se na akci prezentovaly další instituce, které studentům mohou nabídnout letní stáže, doktorandské programy či další příležitosti, a to laserové centrum ELI Beamlines ve Vestci, které reprezentoval Dr. Jakob Andreasson, vedoucí Oddělení strukturní dynamiky, a Centrum výzkumu Řež, za které se akce zúčastnila vědecká tajemnice Ing. Jana Kalivodová, Ph.D.

Všichni tito čtyři vědci spolu s dalšími zástupci těchto institucí se zúčastnili následného networkingu se studenty v tzv. breakout rooms. Každá instituce dostala přidělený jeden breakout room a studenti si pak mohli vybrat podle svých preferencí, s kým se chtějí potkat a soukromě pohovořit. Studenti měli spoustu dotazů a zajímali se především o konkrétní možnosti letních stáží, které v tuto chvíli hledají. Z networkingu si tak obě strany odnesly několik kontaktů, ale i domluvu konkrétních pracovních příležitostí. Např. jeden z českých studentů se bezprostředně po akci přihlásil na stáž v rámci právě spuštěného programu ELI Beamlines, prošel prvním výběrovým kolem a nyní ho čeká ústní pohovor.

„Tato a další podobné akce, které SIC s Česko-slovenským studentským spolkem Imperial College organizuje, pomáhají propojit talentované studenty nebo absolventy se středočeskými výzkumnými organizacemi. Reakce studentů i vědců jsou velmi pozitivní a utvrzují nás v tom, že pořádat takové akce mají smysl. Pan ředitel Lukáš Ferkl např. uvedl, že tato akce pro ně byla velkou inspirací a vede je k zamyšlení, jak UCEEB propagovat směrem do zahraničí. V loňském roce jsme zorganizovali první takový workshop, letos máme v plánu dva. Ten příští bude pro instituce přírodovědného zaměření. Již chystáme program ve spolupráci s dalšími centry – BIOCEV a Národním ústavem duševního zdraví“, říká Martina Vycudilíková, Research Community Manager ze SIC. Jedná se o aktivity projektu Welcome Office, jehož cílem je představit inovační a výzkumné prostředí Středočeského kraje vědcům a studentům ze zahraničí, a především přivést do kraje nové talenty, kterými studenti Imperial College bezpochyby jsou. Středočeský kraj má totiž v oblasti vědy, výzkumu a nových technologií opravdu co nabídnout.