MENU

SIC obměnil členy správní rady, předsedou se stal Ing. Věslav Michalik, CSc.

Středočeské inovační centrum obměnilo několik členů své správní rady. Aktuálně jsou členy spolku Středočeský kraj; České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i; Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Z rozhodnutí Rady Středočeského kraje bude nově Středočeský kraj na členských schůzích zastupovat Středočeský kraj náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Ing. Věslav Michalik, CSc. (STAN), který v této funkci nahradil bývalého náměstka hejtmanky Ing. Miloše Peteru.


Za Středočeský byli dále ze správní rady SIC odvoláni členové JUDr. Robert Bezděk, Mgr. Karel Horčička a Marek Rejman. Novými členy se stali spolu s Ing. Věslavem Michalikem, CSc. dále Jakub Rejzek, člen Zastupitelstva Středočeského kraje, RNDr. Michael Prouza, Ph.d. za FZÚ Akademie věd ČR, Libor Beránek, Ph.D. za České vysoké učení v Praze a Prof. MUDr. Martásek, CSc., ředitel BIOCEV.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 již také proběhlo první povolební setkání vedoucích zástupců Středočeského inovačního centra (SIC) a předsedou správní rady byl zvolen Ing. Věslav Michalik, CSc., náměstek hejtmanky pro oblast dotací, financí a inovací (STAN). Oproti minulému složení správní rady SIC v něm převažují vědecko-výzkumní experti nad zástupci politické reprezentace v poměru 3:2.

„Středočeský kraj patří díky širokému spektru špičkových vědeckých pracovišť a technologických firem mezi inovační lídry v České republice. Jsem přesvědčen, že efektivní podpora inovací zvyšuje konkurenceschopnost kraje, zlepšuje životní prostředí i podmínky obyvatel,“ říká Ing. Věslav Michalik, CSc. a dodává. „Jsem rád, že se nám včera podařilo podniknout první zásadní krok k politické nezávislosti SIC a máme po svém nejbližším boku odborníky na digitalizaci, robotiku, nové materiály a biotechnologie.“

Nový zástupce kraje v SIC, náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Ing. Věslav Michalik, CSc., také informuje, že: „Středočeské inovační centrum dostane pro rok 2021 od Středočeského kraje celkem 28,71 milionu korun. Tyto finanční prostředky budou sloužit na financování jeho provozu a aktivit.“ Upřesnil také, že tyto Radou kraje navržené finanční prostředky musí ještě schválit Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Ing. Věslav Michalik, CSc. dále naznačil, že v nejbližší době budou některé aktivity centra, které mu nepřísluší či jsou nadbytečné, odstraněny, a činnosti budou upraveny tak, aby byly pro kraj, jeho obce a města více efektivní.

Zdroj: kr-stredocesky.cz