MENU

SIC členem sítě Ynovate

Inovační centra z osmi krajů České republiky se spojují do národní sítě s názvem Ynovate. Jejím cílem je posílit meziregionální spolupráci, která povede k efektivnější podpoře inovací v celé České republice. Své zkušenosti chce nabídnout i nově nastupující vládě a pomoci jí s transformací české ekonomiky, a to nejen v rámci projektu Technologické inkubace, který má podpořit 250 českých startupů jednou miliardou korun.

“Ve spolupráci s ostatními inovačními centry v regionech ČR vidíme velký smysl a potenciál. Umožňuje nám to zlepšovat kvalitu služeb SIC pro naše klienty a také spolupracovat na řadě strategických projektů s nadregionálním přesahem. A tím společně přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí a zasadit se o aplikaci moderních nástrojů inovační politiky, které mohou být inspirací i pro podporu na národní úrovni,” říká Pavel Jovanovič, ředitel SIC.

Síť Ynovate vznikla na půdorysu dosavadní spolupráce osmi inovačních center. Její součástí jsou inovační centra z Jihomoravského, Libereckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého a Zlínského kraje.