MENU

Setkání mezinárodního konsorcia projektu RI2integrate

Ve dnech 2.-3. dubna 2019 se ve slovinském Mariboru uskutečnilo setkání mezinárodního konsorcia partnerů v rámci projektu RI2integrate financovaného z programu Interreg Danube. Předmětem setkání byla především diskuse o probíhajících pilotních aktivitách projektu a jeho udržitelnosti. Na začátku akce přivítala hostující organizace Univerzita Maribor účastníky.

Vedran Bostandžić (SIC) představil přehled realizované činnosti a poté se diskuse zaměřila na aktuální postup probíhajících pilotáží.

Projektový manažer Fyzikálního ústavu AVČR (FZÚ) Jan Stachura představil současnou situaci realizovaných pilotů v oblasti PPI (Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací) a zároveň předložil pracovní plán na další tři měsíce.

Následující den hosté navštívili tzv. „Venture Factory“, což je podnikatelský inkubátor, který se nachází v prostorách Univerzity Maribor. Jure Verhonik zástupce společnosti Venture Factory představil všechny aktivity organizace a partneři měli možnost během výkladu klást otázky. Byla to zajímavá a užitečná studijní návštěva podnikatelského inkubátoru především pro partnery, kteří realizují pilot v oblasti zefektivnění provozu vědecko technických parků.

Středočeské inovační centrum se s pomocí projektu RI2integrate připravuje na zavádění inovace ve Středočeském kraji v oblasti IT. Jedná se o šíření vysokorychlostního internetu do těžko dostupných oblastí pro firmy i domácnosti prostřednictvím nově dostupných technologií. V průběhu projektu je nutné připravit technickou specifikaci, která bude součástí zadávací dokumentace, pro jejíž vytvoření je nutné uskutečnit předběžné tržní konzultace s experty v daném oboru a zajistit poradenství pro nastavení transparentního hodnoticího procesu zakázky, tj. kvalifikační a hodnotící kritéria zakázky, kde bude kladen důraz na hodnocení kvality. Samotné vysoutěžení inovační potřeby formou výběrového řízení se bude řešit po ukončení projektu.

Středočeské inovační centrum zajistilo podporu svého strategického a asociovaného partnera, a to Středočeského kraje.

Další projektové setkání se uskuteční ve druhé polovině roku v Budapešti, kde tématem bude především diskuse nad výsledky realizovaných pilotních aktivit projektu včetně nastavení evaluačních procesů a nástrojů které mají zajistit udržitelnost projektu.