MENU

Santiago Lab

Kryštof Šigut, CEO:

„Spolupráce s koučem velmi obohatila mé manažerské nástroje a rozšířila mé znalosti. Největším přínosem byly obsáhlé diskuse ohledně vedení společnosti, strategie a taktiky, jak dosáhnout vytyčených cílů. Kouč mne inspiroval, jak přemýšlet o věcech a vedení firmy z jiných úhlů pohledu a dokázal velmi jednoduše a neformálně vystihnout jádro věci. Pomohl nalézt nejednoho řešení komplexních úkolů.“

Zaměření Santiago Lab – podnikání v chemii, organická syntéza