Platinn-Reference

 data-srcset
MENU

Santiago lab

Santiago lab Ing. Kryštof Šigut, CEO: “Spolupráce s koučem velmi obohatila mé manažerské nástroje a rozšířila mé znalosti. Největším přínosem byly obsáhle diskuse ohledně vedení společnosti, strategie a taktiky k dosažení vytyčených cílů s veteránem byzynsu. Kouč mne inspiroval, jak přemýšlet o věcech a vedení firmy z jiných úhlů pohledu a dokázal velmi jednoduše a neformálně vystihnout jádro věci či napomohl k nalezení nejednoho řešení komplexních úkolů.”