Aliance pro vodu

MENU

Rozhovor s Jarmilem Vyčítalem, expertem SIC na vodohospodářství, o suchu a aktuální situaci ve Středočeském kraji

Expert na vodohospodářství za SIC Dr. Ing. Jarmil Vyčítal říká: “Průběžné výsledky mapování ukazují, že minimálně 450 místních částí v jednotlivých obcích Středočeského kraje indikovalo problémy s pitnou vodou. Jedná se obce, které nemají vodovod, nebo mají problémy s dodávkami pitné vody.” Chcete se o daném tématu dozvědět vědět více? Sledujte naši platformu Aliance pro vodu a navštivte konferenci v rámci veletrhu Týden Inovací 2020, která se uskuteční 29. 9. 2020.

Jak se zapojilo Středočeské inovační centrum (SIC) do řešení aktuálního problému s pitnou vodou?

Středočeské inovační centrum je jako jediné v ČR zaměřené na potřeby obcí. Moji hlavní aktivitou je poradenství v oblasti vodního hospodářství pro města a obce Středočeského kraje. Cílem jsou doporučení a návrhy na zlepšení vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací. V poslední době jsme pomohli najít postup a řešení cca 10 obcím. 

Každoročně pořádáme konferenci ohledně problematiky vodního hospodářství. Letos bude věnována Trendům ve vodním hospodářství. Jejím cíle bude též vzdělávání v oblasti VH. Uskuteční se 29.9.2020. 

Inovační platforma „Aliance pro vodu ve Středočeském kraji“ je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy. \Cílem je setkávání a realizace workshopů na konkrétní témata, jako je zadržování vody v krajině a sídlech nebo problematice zlepšení vodohospodářské infrastruktury. 

Kolik obcí v kraji aktuálně řeší problémy se zásobováním pitnou vodou?

V rámci spolupráce s Krajským úřadem Středočeského kraje mapujeme aktuální situaci se zásobováním pitnou vodou v celém středočeském kraji. Průběžné výsledky ukazují, že minimálně 450 místních částí (dle PRVKUK) v jednotlivých obcích indikovalo problémy s pitnou vodou. Jedná se obce, které nemají vodovod, nebo mají problémy s dodávkami pitné vody. 

Jaká investice do vodohospodářství je potřeba, aby se situace ve Středočeském kraji zlepšila?

Investice do vodohospodářské infrastruktury jsou jednak obecní, např. výstavba vodovodní sítě a pak na úrovni kraje. Komise pro Sucho, kterým jsem členem, vytipovala 9 projektů, které zlepší podmínky pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o tyto projekty:

  1. Rekonstrukce přívodního zásobního řadu včetně modernizace a posílení kapacity ČS Hostouň
  2. Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi
  3. Obnovení čerpání důlní vody na Kladensku
  4. Posílení zásobování pitnou vodou Škvorecka
  5. Rozšíření VDJ Kopanina
  6. Úprava vody Antonín v Rakovníku
  7. Propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník
  8. Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 – “etapa 0”
  9. Připojení Městyse Jince na SV Příbram a VS Středních Čech – propojení soustavy

Průběžný odhad nákladů na výstavbu vodovodu a s tím spojená realizace VH objektů, (vodojemy, zdroej vody, apod.) pro obce ve středních Čechách je cca 2,5 miliardy Kč. 

 Jaký vliv měly na současnou situaci dešťové srážky z minulých týdnů?

Ačkoliv v posledních týdnech (léto 2020) došlo ke zlepšení situace v oblasti sucha díky dešťům, současný stav není vyřešen. Ve středních Čechách, ale nejen zde, bude třeba se nadále věnovat všem oblastem vodního hospodářství. Ať se jedná o zadržování vody v krajině, přes výstavbu vodních nádrží, propojování vodárenských soustav a rozšiřování VH infrastruktury, tedy výstavba vodovodů a zkapacitnění vodojemů.

Dr. Ing. Jarmil Vyčítal

Expert na vodohospodářství

Kontakt pro média: Mirka Kremrová,