Projekt vhodný pro:

Smart Cities a chytré obce

Dostupnější internet, rychlejší úřady, přechod pro chodce napájený sluneční energií, popelnice, která komunikuje s popeláři. I takové jsou výsledky projektů Smart Cities ve Středočeském kraji. Chytrá řešení, která na první pohled nevidíme, ale přitom jsou všude kolem nás.

Klikněte na obrázek a podívejte se, jak vypadá naše vize chytrých měst a obcí ve Středočeském kraji

Jaká je role SIC?

  • pořádat tematické semináře a workshopy o možnostech finanční podpory a zvyšovat informovanost
  • zapojovat většinu středočeských měst a obcí do realizace chytrých projektů
  • sdílet příklady dobré praxe
  • prostřednictvím inovační platformy propojovat zástupce měst a obcí v regionu s firmami, které vytvářejí chytrá řešení
  • napomáhat při realizaci konkrétních projektů

Virtuální platforma SYNOPCITY je informační síť, která propojuje tuzemské a evropské regiony a umožňuje jim tak komunikaci a sdílení informací mezi komunální, výzkumnou a privátní sférou.

Díky spolupráci se SYNOPCITY propojujeme města a obce Středočeského kraje a zajišťujeme jim lepší informovanost o aktualitách a akcích v oblasti Smart Cities.

Sdílejte i vy své zkušenosti a příklady dobré praxe z vašeho města a obce, abychom společně vytvořili chytrý region.

Na začátku roku 2017, během historicky první konference Smart Cities ve Středočeském kraji, jsme iniciovali založení pravidelných setkání zástupců středočeských měst a obcí, firem a expertů, nazvané Inovační platforma Smart Cities.

Jejím prostřednictvím propojujeme zástupce měst a obcí v regionu s firmami a výzkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení. Pomáháme sdílet příklady dobré praxe a zapojovat středočeská města a obce do přípravy „chytrých“ projektů a napomáháme při jejich realizaci. Díky tematickým seminářům a workshopům zvyšujeme informovanost regionu o možnostech finanční podpory na zavádění „chytrých“ řešení.

Výstupy z jednotlivých setkání naleznete ve zprávách níže:

Kontaktní osoby

Bc. Denisa Krahulíková

RIS3 odborná asistentka

+420 246 083 193 | krahulikova@s-ic.cz

RNDr. Jiří Nemeškal

Analytik a specialista GIS

+420 246 083 196 | nemeskal@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz