šipka
Více informací
SIC Banner
Projekt vhodný pro:

Smart Cities a chytré obce

Jaký mají středočeské obce vztah k věcem spojeným s problematikou Smart Cities? Jaké jsou jejich zájmy, stavy projektů a co obce považují za hlavní překážky v jejich fungování se spojením k Smart Cities?
Podívejte se na výsledky našeho dotazníkového šetření – ZDE
Dostupnější internet, rychlejší úřady, přechod pro chodce napájený sluneční energií, popelnice, která komunikuje s popeláři. I takové jsou výsledky projektů Smart Cities ve Středočeském kraji. Chytrá řešení, která na první pohled nevidíme, ale přitom jsou všude kolem nás.

Podívejte se, jak vypadá naše vize chytrých měst a obcí ve Středočeském kraji

Jaká je role SIC?
  • pořádat tematické semináře a workshopy o možnostech finanční podpory a zvyšovat informovanost
  • zapojovat většinu středočeských měst a obcí do realizace chytrých projektů
  • sdílet příklady dobré praxe
  • prostřednictvím inovační platformy propojovat zástupce měst a obcí v regionu s firmami, které vytvářejí chytrá řešení
  • napomáhat při realizaci konkrétních projektů
Středočeský kraj – Region budoucnosti

Píše se rok 2030 a Střední Čechy jsou jedním z nejbohatších regionů Evropy. Lékaři non-stop sledují zdravotní stav pacientů, kteří jsou v pohodlí svých domovů. Učitelé vyvolávají žáky on-line a v reálném čase s nimi sdílí učební látku. Zrekonstruovaná budova bývalého kravína vybavená 3D tiskárnou slouží jako podnikatelské centrum a vyřizuje objednávky z e-shopu. To vše díky vysokorychlostnímu internetu.

Takto by mohlo vypadat „chytré město“ či „chytrá obec“, které byly představeny 16. ledna 2018 v Dolních Břežanech v rámci konference Středočeský kraj – Region budoucnosti. Současně byla zahájena informační kampaň zrychli.net na podporu digitalizace i mimo velká centra. „Hledáme takové představitele obcí a měst ve Středočeském kraji, kteří se nebojí výzev, ale naopak je vidí jako příležitost,“ prohlásila Rut Bízková, ředitelka Středočeského inovačního centra (SIC), hlavního organizátora akce. „Internet je dálnice 21. století. Abychom mohli posunout celý kraj do budoucnosti, je potřeba využít současných moderních technologií,“ dodává Rut Bízková. Celý článek ZDE

9. ledna 2018 proběhla v prostorách Úřadu Středočeského kraje konference „Spojujeme středočeský venkov“, kterou pořádala Regionální stálá konference Středočeského kraje ve spolupráci se SMS ČR.Článek o konferenci najdete zde: https://rsk-sk.cz/prezentace-z-konference-spojujeme-stredocesky-venkov/

https://rsk-sk.cz/dokumenty/seminare/rsk/01-18/f/foto2.jpg 
Prezentace, včetně příspěvku Rut Bízkové, ředitelky SIC, jsou k dispozici ke stažení zde: https://rsk-sk.cz/seminare-rsk/konference-spojujeme-stredocesky-venkov-9-1-2018/

Hledáme odvážné starostky a starosty!

Internet je dálnice 21. století. Mnoho služeb bude v budoucnu dostupných on-line a využívány budou všemi obyvateli bez rozdílu věku či vzdělání.

Co vám rychlý internet přinese? Jak to funguje? A co může každý starosta udělat pro rychlejší internet?

Podívejte se na zrychli.net a posuňte s námi celý Středočeský kraj do budoucnosti. 

Na začátku roku 2017, během historicky první konference Smart Cities ve Středočeském kraji, jsme iniciovali založení pravidelných setkání zástupců středočeských měst a obcí, firem a expertů, nazvané Inovační platforma Smart Cities.

Jejím prostřednictvím propojujeme zástupce měst a obcí v regionu s firmami a výzkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení. Pomáháme sdílet příklady dobré praxe a zapojovat středočeská města a obce do přípravy „chytrých“ projektů a napomáháme při jejich realizaci. Díky tematickým seminářům a workshopům zvyšujeme informovanost regionu o možnostech finanční podpory na zavádění „chytrých“ řešení.

Výstupy z jednotlivých setkání naleznete ve zprávách níže:

Znalostní sociální síť Synopcity vytváří a vhodně nastavuje regionálně systémový nástroj flexibilní komunikace, inspirace, prezentace, řízení a aplikace konceptu Smart Cities a dílčích technologických řešení (včetně další inspirace pro jejich vývoj a zkvalitňování) na území Středočeského kraje a jeho vhodné systémové propojení s probíhajícími Smart Cities aktivitami v rámci ČR a globálním měřítku.

Prostřednictvím jednotlivých funkcionalit nového systémového nástroje v oblasti Smart Cities ve Středočeském kraji vytváří prostředí pro aktivní networking a matchmaking uživatelů a poskytovatelů nových technologických řešení.

SIC jako hlavní koordinátor aktivit v síti pro uživatele z prostředí Středočeského kraje se podílelo na vytvoření metodologie, administrativní, komunikační a PR podpoře dílčím držitelům profilů z území Středočeského kraje. Komunikace probíhala primárně prostřednictvím zřízených profilů zúčastněných subjektů.

Od spuštění sítě bylo k 7. prosinci 2017 v síti Synopcity:

  • zveřejněno 266 článků
  • vytvořeno celkem 28 profilů měst a obcí SČK

MANUÁL SYNOPCITY KE STAŽENÍ

Kontaktní osoby

Přemysl Růžička

RIS3 developer

+420 601 214 431 | ruzicka@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz