šipka
Více informací
SIC Banner

SIC4KIDS

Vzdělaní a kreativní lidé představují klíčový faktor pro úspěch regionu. Podpora vzdělávání je zároveň průřezovou prioritou RIS3 strategie. Aktivity SIC směřované do této oblasti mají za cíl posílení konkurenceschopnosti kraje, uplatnitelnosti na trhu práce či podporu inovačních prvků.

S inovačním myšlením je potřeba začít co nejdříve. Proto jsme se rozhodli připravit projekt SIC4KIDS, celokrajskou soutěž, organizovanou ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, která navazuje na koncept již fungujícího projektu Středočeského inovačního centra: SIC LAB – Od nápadu k podnikání.

Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních a studenty středních škol Středočeského kraje. Jejím hlavním cílem je vytvoření projektu, kterým by účastníci soutěže mohli zlepšit život v místě školy, kterou navštěvují nebo obci, kde žijí, a získali tak zkušenost, že i oni mají zodpovědnost za své okolí, že i oni mohou být iniciátory změn k lepšímu. Dalším úkolem je posílení kreativity, tvůrčího a inovativního přístupu k řešení problémů, ale i podnikavosti a zdravé soutěživosti.

Oficiální vyhlášení soutěže je plánováno na přelom měsíce října a listopadu 2017. K tomuto datu budou na webových stránkách SIC uveřejněny veškeré informace.

Na podzim začínáme společně měnit svět. Sledujte nás pro více informací.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz