Předešlé ročníky

MENU

2018

Na ŠKODA AUTO Vysoké škole byl 24. dubna 2018 zakončen druhý ročník poradensko-vzdělávacích workshopů s názvem SIC LAB ŠAVŠ, díky kterému si účastníci mohou ověřit, zda má jejich nápad šanci na úspěch. Projekt realizuje ŠKODA AUTO Vysoká škola se Středočeským inovačním centrem. SIC LAB ŠAVŠ je sérií deseti setkání, která proběhla v období únor – duben 2018 a během kterých se pod vedením profesionálního lektora a špičkových mentorů ze světa businessu podnikatelé, vizionáři a inovátoři naučili proměnit své nápady v konkrétní podnikatelské záměry.

Do druhého ročníku se přihlásilo celkem 6 týmů. Jednalo se o studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy, ale i zájemce z řad veřejnosti. V období deseti týdnů se scházeli jednou týdně se svými mentory, kteří předávali své znalosti, na základě kterých se jednotlivé projekty posouvaly směrem k praktické realizaci. V řadách mentorů se letos objevili například kvestor ŠKODA AUTO Vysoké školy Ing. Jan Dušek, ředitelka oblastní pobočky Komerční banky Mgr. Ivana Kolářová, dlouholetý specialista controllingu ŠKODA AUTO Ing. Jan Šimon nebo odborný asistent Katedry financí a účetnictví Ing. Josef Horák Ph.D.

Přednášky vedl lektor a aktivní investor Ing. RNDr. Václav Sušeň, MBA, který učí podnikatele jak více pracovat „na firmě“ a méně „ve firmě.“

Během posledního setkání představili finální podobu svých projektů Klára Felixová a Vít Havlíček, kteří připravili krátké video a prezentaci.

Kláry snem bylo šít svatební šaty na míru pod značkou vlastního svatebního ateliéru JEDEN DEN. „Bála jsem se, jestli můj sen je reálný. Ale zjistila jsem, že ano,“ shrnuje své dojmy Klára. Účast v projektu hodnotí pozitivně, a ačkoli byl náročný, vynaloženého času a úsilí nelituje. „Kdybych všechny tyto vědomosti chtěla nabrat v běžném studiu, trvalo by to opravdu dlouho.“ Její nejbližší kroky povedou od současného zaměstnaneckého poměru k podnikání na plný úvazek.

Zajímavý je i příběh Vítka Havlíčka. Ten zjistil, že práce pro nadnárodní společnost ho nenaplňuje a rozjel projekt s názvem Gringo – GRAFICKÁ DÍLNA.
Práci nabídl lidem s duševním onemocněním a vyráběl trička třeba pro festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Díky sociálnímu aspektu svého podnikání se stal inspirací i samotným lektorům a on sám naopak zjistil, že lidé z podnikatelské sféry nejsou jen nekompromisní businessmani.

Oba projekty představené na závěrečném setkání SIC LAB ŠAVŠ vyhodnotili mentoři jako životaschopné a s potenciálem pro další rozvoj.
Mentoři nabídli účastníkům i do budoucna svou pomoc a možnost se na ně obrátit v dalších etapách rozvoje podnikání.

JARO 2017

Posledního ročníku, který se již konal pod novou hlavičkou SIC LAB ŠAVŠ se zúčastnilo pět týmů.

Podívejte se také na prezentaci jednoho z týmů, společnosti Dodavatel úspor, která poskytuje chytrá řešení v oblasti osvětlení.

Podzim 2016

Do programu SIC LAB pro začínající podnikatele vstoupily zakladatelky benešovské firmy Power2GO aby zjistily, jestli má jejich záměr šanci na úspěch a jak hledat zákazníky. Po 10 týdnech a závěrečné prezentaci převrátily své úvahy ze všech stran, vytvořily konkrétní byznys plán a zjistily, na co je třeba brát ohled. Teď začínají nanovo.

Druhý běh SIC LAB prověřil pod vedením špičkových mentorů další nadějné podnikatelské nápady a jejich potenciál uspět na trhu. „Náš projekt se týká poskytování služeb, formálních i neformálních setkání a konzultantské činnosti. Do SIC LAB jsme se přihlásily kvůli tomu, abychom otestovaly svůj podnikatelský nápad a ušetřily tak vlastní zdroje,“ prozrazuje Jitka Beránková z Benešova, a dodává: „Díky SIC LAB jsme získaly nový pohled na svůj podnikatelský plán a mnoho věcí jsme musely od základů změnit.“

Vědci z centra HiLase

Jeden z týmů SIC LAB tvořili i vědci z centra HiLase. „Ačkoliv jsme přesvědčeni o kvalitě svých projektů, byznysová stránka – tedy otázka, jak dostat produkt na trh – je pro nás obtížná. V SIC LAB jsme ověřovali aplikaci hi-tech zařízení v průmyslové praxi a musím říct, že nás to zase ve vnímání potřeb našich zákazníků posunulo o pořádný kus dopředu,“ říká Sanin Zulic.

Jaro 2016

První kolo SIC LAB skončilo po více jak 10 týdnech finální prezentací úspěšných projektů investorům. Do posledního kola se probojoval tým s technologií, která má umožnit efektivnější léčbu nádorových onemocnění.

„SIC Lab nám dal příležitost naučit se pracovat jako tým,“ říká Tomáš Mann, jeden z účastníků. „Bylo to pro nás velmi přínosné především díky zpětné vazbě od mentorů.

Na jednu stranu se více bojíme neúspěchu, cesta se zdá být těžší, ale získali jsme zcela jiný pohled na věc. Oproti začátku nyní zvažujeme neskončit jen u prototypu technologie. Dodalo nám to odvahu jít dál.“

Intenzivní program se skládal z 10 lekcí. Mezi řešená témata patřily např. vztahy se zákazníky, zdroje příjmů nebo distribuční kanály.

Mezi mentory se objevili Jan Dušek, kvestor a jednatel Škoda Auto Vysoké školy a dříve také CFO Volkswagen Group Rus, Albert Oesterreicher, investor, vizionář a CEO společnosti Orion Capital Management, nebo Václav Sušeň, podnikatel a investor s bohatými mezinárodními zkušenostmi z manažerských pozic v českých i globálních firmách.

Na rozdíl od jiných podnikatelských inkubátorů se SIC lab nesnažil všechny přihlášené nápady proměnit ve start-up. „Naopak měl zjistit, zda má myšlenka skutečný potenciál pro trh nebo zda neztroskotá ve svých začátcích jen proto, že podnikatel nemyslel na některý z tržních kanálů,“ vysvětluje Václav Sušeň, jehož vize podnikání je pracovat více „na firmě“ a méně „ve firmě“.

„Workshopy byly pro účastníky těžkou zkouškou a jsem rád, že se jí nezalekli a šli s kůží na trh,“ komentuje podnikatelský workshop mentor Jan Dušek. „Ačkoliv někteří mohou v SIC labu zjistit, že pro podnikání se vlastně nehodí – i to je nepřenositelná a nesmírně cenná zkušenost,“ dodává.