Reference

 data-srcset
MENU
 loading

VEXTA

Tomáš Veselý, ředitel: “Program SIC PLATINN považuji za výborný nástroj pro podnikatele v rámci poradenství na různá témata. Osobně jsem se v tomto programu zaměřil zejména na řízení firemních financí, obchod a marketing.
Nicméně tato témata měla širší přesah i do dalších souvisejících témat a činností jako např. organizační struktura a HR, řízení managementu vč. reportingu, kontroling apod.
Přičemž mohu nyní s odstupem času konstatovat, že spolupráce s Tondou Hamříkem, jeho rady a názory byly výborné a mohu jej tedy vřele doporučit dalším potencionálním společnostem v programu SIC Platinn.”

5. 2. 2021
 loading

Santiago lab

Ing. Kryštof Šigut, CEO: “Spolupráce s koučem velmi obohatila mé manažerské nástroje a rozšířila mé znalosti. Největším přínosem byly obsáhle diskuse ohledně vedení společnosti, strategie a taktiky k dosažení vytyčených cílů s veteránem byzynsu. Kouč mne inspiroval, jak přemýšlet o věcech a vedení firmy z jiných úhlů pohledu a dokázal velmi jednoduše a neformálně vystihnout jádro věci či napomohl k nalezení nejednoho řešení komplexních úkolů.”

4. 2. 2021
 loading

METAL ARSENAL

Roman Mokoš – jednatel, majitel, ředitel: “Pan Kamil Košťál v rámci projektu Platinn poskytl komplexní posouzení organizace řízení naší společnosti. Je jistě zajímavé vyslechnout si názor zkušeného člověka z obdobných provozů a jistě s kompetentními názory na jednotlivosti. Mohu jeho práci vyzdvihnout jak z pohledu rychlého vcítění do života společnosti a také z pohledu hodnoty jeho poradenství. Je samozřejmé, že výsledek a zhmotnění jeho doporučení je dané managementem naší společnosti. Děkuji SIC za umožnění konfrontace názorů, které mohou vést k našemu zlepšení.”

27. 11. 2020
 loading

NEOFYT

Petr Behenský, majitel: „Společně s vysoce kvalifikovaným konzultantem jsme dokázali již v úvodní fázi spolupráce, plně hrazenou z prostředků administrovaných SIC, provést oponenturu a návrhy opatření souvisejících s právě nastavovanou střednědobou strategií rozvoje firmy. Při spolupráci jsme dokázali efektivně analyzovat vstupní informace o naší společnosti a to i z pohledu praktických zkušeností konzultanta- což bylo nenahraditelné.Oceňuji vynikající přípravu tohoto programu ze strany SIC, a to vynikající výběr konzultanta, bezchybnou kooperaci v průběhu programu a prakticky zanedbatelnou míru zatěžující administrativy.“

30. 9. 2020
 loading

TOPOLWATER

Adam Topol, spolumajitel: “Spolupráce s expertem v programu PLATINN nám pomohla ujasnit si mnoho věcí v námi uvažovaném strategickém kroku vstupu na konkrétní zahraniční trh. Díky tomu jsme ušetřili mnoho času a také finančních prostředků.”

22. 4. 2020
 loading

AVAPS

Filip Novotný, ředitel: “Programu PLATINN si velice cením, jelikož využitím konzultací s externím expertem – koučem – se nám podařilo efektivněji předat řízení společnosti z generace na generaci (z otce na syna). Velkým benefitem koučingu bylo i získání vnějšího nestranného pohledu na firmu především z oblasti měkkých dovedností v kontextu s již fungujícími interními procesy. Každé naše setkání přineslo nové podněty, na nichž jsme dále detailněji pracovali a firmu posouvali dál.”

25. 3. 2020
 loading

MONTANA

Martin Kouřil, ředitel: “Program SIC na možnost získat hodiny s koučem považuji za vynikající. Koučovací lekce mi pomohli uvědomit si řadu aspektů, které by zasloužily větší péči a získal jsem pohled na naši firmu a procesy z venku, od absolutně nezúčastněné osoby. Ale od osoby s bohatými zkušenostmi. Nyní je už jen a jen na nás si to odpracovat, s prvními kroky jsme začali již během koučinkového plánu. Tento program mohu jen a jen doporučit.”

27. 2. 2020
 loading

BOVA

Jiří Ježek, spolumajitel: “Spolupráce se SIC a jejich programem PLATINN nám přinesla mnoho cenných informací ohledně zahraničních trhů a ukázala nám procesy jak co nejlépe daný trh analyzovat. Díky tomuto programu jsme ušetřili mnoho našeho času, sil a také jsme zároveň zbytečně neplýtvaly finančními zdroji nesprávným směrem.”

26. 2. 2020