Platinn

 data-srcset
MENU

Rozvíjejte inovace ve vašem podnikání s pomocí špičkových expertů!

Jste majitelem malé nebo středně velké firmy ve Středočeském kraji a potřebujete dát svému podnikání nový impuls nebo řešíte bariéry bránící inovacím a rozvoji Vaší firmy? Pak právě Vám může program SIC PLATINN pomoci.

Komu je program SIC PLATINN určen?

  • Malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců)
  • Sídlo nebo provozovna ve Středočeském kraji
  • Minimálně 2 roky na trhu
  • Technologicky/inovativně orientované firmy s ambiciózní vizí

Jak SIC PLATINN funguje?

Účelem programu je prostřednictvím podpory SIC a jeho expertů pomoci vyřešit výzvy související s rozvojem firmy a zlepšit její fungování.

Úlohou experta je s pomocí vedení firmy naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí firmy. Podpora experta probíhá formou koučinku a mentoringu.

PODPORA SIC PLATINN SE ZAMĚŘUJE NA ČTYŘI OBLASTI VE FUNGOVÁNÍ FIREM:

1. Rozvoj podnikání a obchodu: Jak zvýšit obrat a zisk firmy, rozvoj obchodu, péče o zákazníky, zahraniční expanze, distribuce.
2. Organizace: Hodnoty uvnitř firmy, výkonnost a efektivita, interní procesy, nástupnictví, strategie, komunikace, projektové řízení.
3. Spolupráce: Vytváření strategických partnerství pro vývoj a prodej, propojení na výzkumnou organizaci nebo firmu.
4. Financování: Zajištění finančních zdrojů a jejich efektivní řízení, propojení s investory, granty.

Podpora v programu PLATINN je rozdělena do dvou fází :

Fáze 1

může zahrnovat maximálně 40 hodin spolupráce s expertem. Cílem této fáze je prohloubení analýzy potřeb a návrh vhodných opatření / inovací. Náklady na experta hradí SIC z 80%.

Fáze 2

je vždy z poloviny spolufinancovaná firmou, druhá polovina je hrazena z veřejných zdrojů (SIC) a může trvat maximálně 80 hodin.

Do této fáze lze vstupovat opakovaně vždy, když má firma v plánu realizovat nový změnový projekt. Cílem této fáze je podpořit implementaci opatření / inovací ve fungování firmy a tím akcelerovat její růst a pozitivní změny.

* Podpora je poskytována v režimu de minimis.

Interaktivní mapový portál