Předešlé ročníky

 data-srcset
MENU

Středočeské inovační vouchery 2016-2019

Stručný popis: Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci malých a středních podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.

Cíl: stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou – podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti

Dosažené výsledky ze všech čtyřech výzev a zkušenosti s programem Středočeské inovační vouchery najdete v sekci Příběhy

Financování – vstupní parametry

Alokovaná částka Minimální výše dotace Maximální výše dotace Minimální výše spolufinancování
I. výzva (2016) 5 mil. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 25%
II. výzva (2017) 5 mil. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 25%
III. výzva (2018) 2,3 mil. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 25%
IV. výzva (2019) 4 mil. Kč 50 tis. Kč 300 tis. Kč 25%

Pozn.: Pro rok 2019 se jedná o průběžné údaje, a to pouze za Podprogram I.


Financování – výstupy výzvy

Počet podpořených subjektů Proplacená částka Celkové náklady Průměrná výše spolufinancování příjemce Multiplikační efekt podpory
I. výzva (2016) 38 4,6 mil. Kč 7,5 mil. Kč 38,10% 1,63
II. výzva (2017) 24 3,1 mil. Kč 4,8 mil. Kč 34,50% 1,54
III. výzva (2018) 14 1,9 mil. Kč 3 mil. Kč 38,10% 1,3
IV. výzva (2019) 17 3,7 mil. Kč 5,5 mil. Kč 36,30% 1,54

Pozn.: Multiplikační efekt podpory = poměr celkových nákladů a vyplacené dotace. Pro rok 2019 se jedná o průběžné údaje, a to pouze za Podprogram I.


Harmonogram

I. výzva (2016) II. výzva (2017) III. výzva (2018) IV. výzva (2019)
Příjem žádostí o poskytnutí voucheru 18. 1. 2016 – 23. 2. 2016 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 1. 12. 2017 – 31. 1. 2018 4. 3. 2019 – 31. 1. 2020
Vyhodnocení žádostí a losování březen 2016 květen 2017 únor 2018 průběžně
Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace březen 2016 květen 2017 únor 2018 průběžně
Podpis Smlouvy o poskytnutí voucheru březen 2016 květen 2017 únor 2018 průběžně
Podpis Smlouvy o poskytnutí služeb VaVaI duben – červen 2016 květen – červenec 2017 únor – duben 2018 průběžně
Realizace spolupráce duben – říjen 2016 květen – prosinec 2017 únor – říjen 2018 duben 2019 – říjen 2020

Pozn.: Pro rok 2019 se jedná o průběžné údaje, a to pouze za Podprogram I.

Podpořené firmy

Seznam podpořených firem

2019

2018

2017

2016