Inovační vouchery

PODPROGRAM II.

MENU

Podprogram II. – start-upy

K dočerpání v programu II. zbývá

400 345 Kč

Stručný popis: Podprogram II. poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku s historií do 3 let na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí a zároveň na podporu jejich rozvoje prostřednictvím investičních a neinvestičních nákladů vynaložených na nákup či pořízení jiných služeb nebo vybavení.

Cíl: Cílem Podprogramu II. je podpořit rozvoj firem ve Středočeském kraji, které mají inovativní produkt[1], jsou zaměřeny na rozvoj nových a inovativních technologických řešení a mají růstový potenciál do budoucna. Dále je cílem Podprogramu II. podpořit transfer znalostí a rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.[2]

Financování: Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 300.000 Kč (max. míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů). Podmínkou je, aby minimální výše nákupu služeb od výzkumné organizace byla ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů.

Příjemce obdrží bankovním převodem na účet dotaci ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50 % maximální částky dotace bude na účet Příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. Zbytek dotace, tzn. 2. splátka, bude na účet Příjemce převedena po předložení Žádosti o proplacení dotace v Podprogramu II. a to do 30 dnů od schválení Poskytovatelem dotace.

Celková alokace finančních prostředků: 1.000.000 Kč

Výzva: Průběžná

Harmonogram: Příjem Žádostí o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II.: od 4. 3. 2019 do 31. 1. 2020 (do 16:00 hod.)

Vyhodnocení žádostí: průběžné

Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace: průběžně (vždy za období 1. – 15. daného kalendářního měsíce a 15. – konec měsíce)

Realizace spolupráce: od 4. 3. 2019 do 31. 10. 2020, resp. max. 8 měsíců, přičemž za zahájení realizace se považuje termín předložení Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. Poskytovateli dotace.

Příjemce je povinen na vyzvání žadatele informovat Poskytovatele dotace o průběhu realizace projektu.


[1] Minimální vývojová fáze TRL 4, dle Úrovně technologické připravenosti (TRL)

[2] Transfer znalostí, resp. služby v oblasti výzkumu a vývoje (VaV), je pro účely Podprogramu II. definován jako přenos poznatků, které jsou pro podnik nové a nejsou běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby

FAQ – 4. výzva programu Středočeské inovační vouchery, Podprogram II.

 • CO JE INOVAČNÍ VOUCHER A K ČEMU SLOUŽÍ?
 • PROČ MÁ START-UP VYUŽÍT SLUŽEB POSKYTOVATELŮ SLUŽEB VAV?
 • KDO POSKYTUJE INOVAČNÍ VOUCHERY?
 • JAKÁ JE NEJNIŽŠÍ A NEJVYŠŠÍ DOTACE?
 • KDY OBDRŽÍM PŘISLÍBENOU DOTACI?
 • CO JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?
 • JE DPH UZNATELNÝM NÁKLADEM?
 • KDO MŮŽE O INOVAČNÍ VOUCHER POŽÁDAT?
 • KDO JE POSKYTOVATEL SLUŽBY VÝZKUMU A VÝVOJE?
 • POKUD POTŘEBUJE PODNIK VYBRAT VHODNOU VÝZKUMNOU ORGANIZACI, MŮŽE MU STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM POMOCI?
 • KDY MŮŽE PODNIK POŽÁDAT O INOVAČNÍ VOUCHER?
 • KDY MŮŽE PODNIK ZAHÁJIT REALIZACI PROJEKTU?
 • KOLIK MŮŽE PODNIK PŘEDLOŽIT DO VÝZVY ŽÁDOSTÍ?
 • DO KDY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU V PODPROGRAMU II.?
 • DO KDY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
 • CO SE STANE, KDYŽ PODNIK NEDOLOŽÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH SLUŽEB?
 • KDY MŮŽE PODNIK PŘEDLOŽIT ŽÁDOST O PROPLACENÍ DOTACE?
 • KDO VŠECHNO BUDE MÍT PŘÍSTUP K MÉ ŽÁDOSTI?
 • CO JE TO ÚROVEŇ TECHNOLOGICKÉ PŘIPRAVENOSTI TRL?