Inovační vouchery

PODPROGRAM I.

MENU

Podprogram I. – určen pro malé a střední podniky

K dočerpání v programu I. zbývá

1 092 708 Kč 

Stručný popis: Podprogram I. poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí.

Cíl: Cílem Podprogramu I. je podpořit rozvoj spolupráce a odbourat bariéry mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Podprogram I. umožní podnikům plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace.

Financování: Výše podpory se pohybuje od 50.000 Kč do 300.000 Kč (max. míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů). Dotace je proplácena ex-post, tj. po ukončení realizace služby výzkumu a vývoje.

Celková alokace finančních prostředků: 4.000.000 Kč

Výzva: Průběžná

Harmonogram: Příjem Žádostí o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu I.: od 4. 3. 2019 do 31. 1. 2020 (do 16:00 hod.)

Vyhodnocení žádostí:  průběžné

Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace: průběžně (vždy za období 1. – 15. daného kalendářního měsíce a 15. – konec měsíce)

Realizace spolupráce: od 4. 3. 2019 do 31. 10. 2020, resp. max. 8 měsíců, přičemž za zahájení realizace se považuje termín předložení Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu I. Poskytovateli dotace.