Projekt vhodný pro:

Inovační portál

Komplexní soubor stěžejního prezentačního a datového nástroje SIC, který v sobě soustřeďuje údaje o partnerských aktivitách VaVaI na území regionu, a současně nástroje nabídky služeb a informací pro inovační firmy a akademické subjekty na území kraje.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz