Inovační platforma

Social Life Sciences

 data-srcset
MENU

Inovační platforma Social Life Sciences (IP SLS)

si klade za cíl posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče a dlouhodobě tak přispívat k rozvoji a implementaci inovací této oblasti ve Středočeském kraji. Zároveň chceme přinášet inovační řešení v technologické, procesní, organizační i legislativní rovině.

Díky zapojení odborníků z univerzit a výzkumných center, pojišťoven, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, zástupců SČK a měst, pacientů, investorů a dalších inovativních zájmových sdružení a subjektů má za cíl prosazovat své vize a potřeby a zajišťovat informovanost a diskuzi o nejnovějších tématech v oboru integrované péče.

Koordinátorem platformy je SIC.

IP SLS se zaměřuje na vědu a inovační technologie ve službách zdraví. Výzkumnou základnu na tomto poli ve Středočeském kraji tvoří trojice významných institucí: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně (FBMI) www.fbmi.cvut.cz, Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) www.biocev.eu a Národní ústav duševního zdraví v Klecanech (NÚDZ) www.nudz.cz.