Inovační platforma

Chytré potraviny

 data-srcset
MENU

Platforma Smart Food – Chytré potraviny

je určena pro všechny podniky působící v oblasti potravinářského odvětví, ať už jako koncoví výrobci či dodavatelé. Zejména se zaměřujeme na mikropodniky, drobné živnostníky, malé a střední firmy.

NOVÁ INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Klíčovým cílem platformy je přinášet nová inovativní řešení do oblasti potravin a přenášet inovativní poznatky od českých a zahraničních expertů z R&D do praxe. Inovační platforma je místem setkání výzkumných organizací, jednotlivých výzkumníků, firem, spotřebitelů a orgánů veřejné správy. Díky tomu sledujeme aktuální trendy a tvoříme  základ pro šíření inovací, rozvoji byznysu a získání unikátních kompetitivních výhod z inovační platformy.

Součástí platformy jsou i podpůrné aktivity jako například dotační tituly, inovační výzkum, možnosti získání podpory pro technologické a produktové inovace či možnosti získání zahraničních partnerů.

V úterý 31. května proběhl ve výzkumném centru BIOCEV seminář o inovačních trendech v potravinářství. Cílem bylo seznámit zástupce potravinářských firem ze Středočeského kraje s možnostmi praktického využití nových vědeckých poznatků pro výrobu zdravých potravin. V závěru akce byl položen základ první Inovační platformy pro potravinářský průmysl ve Středočeském kraji. Jejím cílem bude společná diskuze a hledání možností spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi v oblasti vývoje inovativních potravinářských výrobků.