šipka
Více informací
SIC Banner
Projekt vhodný pro:

Dotační možnosti

Připravili jsme pro vás přehled možností financování projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Možnosti financování z evropských, národních a ostatních zdrojů pro vás budeme pravidelně aktualizovat.

Konzultace k programům:

SIC poskytuje konzultace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Z hlediska možnosti podpory lze čerpat z dotačních titulů na národní (operační programy EU, národní zdroje, zdroje Středočeského kraje) nebo EU úrovni (zejména Horizont 2020).

Konzultovat můžete již konkrétní projektový záměr, nebo jen získat více informací o dotačních příležitostech, hledání partnerů apod.

Pokud máte zájem o konzultaci, prosíme o vyplnění formuláře. Následně Vás budeme kontaktovat s návrhem termínu na osobní setkání.

Pro oblast veřejné správy a samosprávy nabízíme konzultace spojené s již realizovanými projekty Smart City / Chytrý venkov.
Jestliže máte zájem o tento typ projektu, prosíme o vyplnění formuláře. Následně budete kontaktování s návrhem termínu osobního setkání.

kontaktní email: smartcity@s-ic.cz

Innovative Medicine Initiative

Výzkumné projekty na témata, která jsou schválená IMI a uveřejněná formou výzev na stránkách IMI.

Žadatelé: Výzkumné organizace, malé a střední podniky, organizace sdružující pacienty, regulatorní úřady. Musí se však jednat o konsorcium složené z min. tří subjektů ze tří členských zemí či asociovaných zemí
www.imi.europa.eu

Fuel Cells and hydrogen

Výzkumné projekty na témata, která jsou v ročním plánu publikovaném na stránkách FCH.

Žadatelé: Entity s právní subjektivitou, tj. i výzkumné organizace či podniky. Základní podmínkou je konsorcium složené z min. tří subjektů ze tří členských zemí či asociovaných zemí.
www.fch.europa.eu/

Electronic components and systems

Výzkumné projekty na témata, která jsou v ročním plánu publikovaném na stránkách ECSELu.

Žadatelé: Výzkumné organizace, podniky. Česká specifické podmínky stanoví, že za českou stranu se musí účastnit min. 1 VO a 1 podnik.
www.ecsel-ju.eu/web/index.php

Clean sky 2

Výzkumné projekty na témata, která jsou v ročním plánu publikovaném na stránkách CS.

Žadatelé: Entita s právní subjektivitou. Není zde striktní podmínka konsorcia, pokud není uvedeno jinak ve výzvě. U aktivit Technology Evaluator musí být koordinátorem projektu nezisková právní entita
www.cleansky.eu/

Bio based industries

Výzkumné projekty na témata, která jsou v ročním plánu publikovaném na stránkách BBI. Žadatelé: Malé a střední podniky, vysoké školy, výzkumné organizace, neziskové právnické subjekty, včetně těch, jejichž hlavní činností je VaV, JRC a mezinárodní organizace s Evropským zájmem. Je nutné splnit základní podmínku složení konsorcia dle typu projektu
bbi-europe.eu/

Shift2Rail

Výzkumné projekty z oblasti železniční dopravy, která jsou v tzv. Annual work plan, který je zveřejněn na stránkách Shift2Rail.

Žadatelé: Entity s právní subjektivitou. Je nutné splnit základní podmínku složení konsorcia dle typu projektu
shift2rail.org/

SESAR

Výzkumné projekty z oblasti letecké dopravy. SESAR rozlišuje tři typy projektů: Exploratory research, Very large-scale demonstrations, Industrial research and validation.

Žadatelé: Entity s právní subjektivitou. Je nutné splnit základní podmínku složení konsorcia dle typu projektu
www.sesarju.eu

European Research Council

Podpora novátorských, kreativních a originálních projektů, které posouvají hranice současného poznání. Projekt je postaven na osobnosti hlavního řešitele, jeho dosavadních výsledcích. Řešitel musí mít hostující instituci. Grant je spjatý s jeho osobou a přenositelný. Výzvy jsou rozděleny na Starting grants (mladí vědci 2 – 7 let po PhD), Consolidator grants (7 – 12 let po PhD), Advanced grants (podpora odborníků na základě jejich výsledků za posledních 10 let), Synergy grants (projekty 2 – 4 výzkumníků, kteří pracují na multidisciplinárním řešení), Proof of concept grants (proof of concept aktivity pro držitele ERC grantů)

Žadatelé: Vědecký pracovník odkudkoliv, hostující instituce z členského státu EU či asociované země k H2020
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council

Future and Emerging technologies

Projekty výzkumu v rané fázi. Výzvy jsou rozděleny na FET Open (velmi raná fáze výzkumu), FET Pro Active (Podpora nových výzkumných témat a oblastí, které se teprve formují a nemají ještě své etablované místo: Témata jsou daná v pracovním program a projekt musí naplňovat dané téma a cíl výzvy), FET Flagship (Velké projekty sdružující oborové aktéry)

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies

Marie Skłodowska-Curie actions

Projekty mezinárodní mobility. Jsou rozděleny do několika mobilitních schémat – Innovative training networks, Individual followships, Research and Innovation Staff Exchange, Cofunding of programmes, European Researchers‘ Night

Žadatelé: Dle typu schématu
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

Research infrastructures

Podpora výzkumných infrastruktur, které jsou důležité pro Evropský výzkumný prostor. Důraz je kladen na implementaci tzv. ESFRI mapy (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Projekty podporují identifikaci infrastruktur, mapování, síťování, spolupráci infrastruktur s průmyslem. Nejedná se o infrastrukturní projekty, ani o financování provozních nákladů těchto infrastruktur.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Jedná se zejména o koordinační a podpůrné akce (CSA).
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/research-infrastructures-including-e-infrastructures

Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology

Projekty výzkumu a vývoje, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and

Information and Communication Technologies

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies

Space

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti vesmíru, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space

Innovation in SMEs

Projekty rozvíjející potenciál malých a středních podniků a sítí, které poskytují služby malým a středním podnikům

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu. Nicméně v tomto programu jsou některé výzvy určené specifickým příjemcům, např. síti Entreprise Europe Network
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes

Health, demographic change and well-being

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti zdraví, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy

Projekty výzkumu a vývoje, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water

Secure, Clean and Efficient Energy

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti energetiky, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy

Smart, green and integrated transport

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti změny klimatu, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Projekty výzkumu a vývoje v socio-ekonomických oblastech, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens

Science with and for Society

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti odpovědného výzkumu a inovací, jejichž témata jsou jasně definována v pracovním programu.

Žadatelé: Konsorcium subjektů, minimální podmínky počtu zúčastněných subjektů dle typu projektů. Obecně platí, že není omezení subjektů dle typu, tj. příjemci mohou být VO, podniky, neziskové organizace, apod.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society

Spreading Excellence and Widening Participation

Projekty se zaměřují na státy EU, které mají nízkou výkonnost VaV. Mezi tyto státy se řadí i ČR. Cílem je posílit excelenci ve VO v těchto státech

Žadatelé: Podmínky jsou specifikovány u každé výzvy. Zpravidla se jedná o koordinační a podpůrné akce (tzv. CSA), které lze předkládat individuálně, bez potřeby konsorcia.
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation

European Innovation Council

Nově vznikající Evropská Rada pro inovace bude od roku 2018 sdružovat některé části, které kladou velký důraz na inovace. Jedná se o FET Open (projekty velmi rané fáze výzkumu), SME Instrument (projekty zaměřené na inovativní malé a střední podniky), Fast Track to Innovation (projekty blízké tržnímu uplatnění) a Prizes (ocenění v několika kategoriích)

Žadatelé: Podmínky se liší dle každého schématu.
ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Spolupráce na společném výzkumu mezi výzkumnou organizací a aplikační sférou, aktivity prohlubování spolupráce, vznik strategie dlouhodobé spolupráce mezi subjekty

Žadatelé: výzkumné organizace – povinně je vyžadováno partnerství s obchodní korporací
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Předaplikační výzkum

Realizace výzkumu s potenciálem využití jeho výsledků v praxi v budoucnosti, experimentální ověření praktického uplatnění výsledků výzkumu. Mezi další aktivity může patřit rozvoj spolupráce s aplikační sférou či příprava mezinárodních projektových žádostí

Žadatelé: výzkumné organizace
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Teaming II

Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci modernizace (upgradu) centra/center excelence zvyšující jeho/jejich vědecké schopnosti

Žadatelé: výzkumné organizace, které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-04-2017 a byly uvedeny jako „Coordinator in country“ v seznamu projektů k financování ve Fázi 1 („Projects to be funded under Phase 1 of the Horizon 2020 Teaming call“); a projekty, které podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-2014-1 TEAMING a byly uvedeny jako „Coordinator in country“ v seznamu projektů k financování ve Fázi 1 („Projects to be funded under Phase 1 of the Horizon 2020 Teaming call“) a zároveň podaly projekt do výzvy WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming Phase 2 a zároveň nebyly financovány z této výzvy ani z výzvy OP VVV Teaming.
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Excelentní výzkum

Podpora kvalitního výzkumu, který bude na mezinárodní úrovni, rozvoj týmu, rozvoj mezinárodních aktivit. Dobudování či rekonstrukce je možná mimo Prahu, v Praze je možná i nová výstavba

Žadatelé: výzkumné organizace
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Podpora excelentních výzkumných týmů

Rozvoj výzkumných týmů pomocí jejich propojení s mezinárodním prostředím a týmy, rozvoj partnerství se zahraničím, dobudování, rekonstrukce infrastruktury

Žadatelé: výzkumné organizace
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

Investiční aktivity, podloženy návazností na výzkumně zaměřený studijní program vytvořený či modernizovaný v rámci komplementární výzvy či v minulém období. Přestavba, rozšiřování prostor, nákup vybavení

Žadatelé: výzkumné organizace. V případě, že příjemcem je subjekt, který zároveň není VŠ garantující výzkumně zaměřený studijní program, je povinným partnerem projektu VŠ garantující vytvořený/modernizovaný výzkumně zaměřený studijní program, pro nějž bude infrastruktura pořízena.
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Výzkumné infrastruktury

Dobudování, konstrukce, modernizace či upgrade infrastruktury, včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech. Výzkumná činnost.

Žadatelé: výzkumné organizace zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké infrastruktury uvedené v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků: Pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních VO (v rámci i mimo EU); Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých VO; podpora projektů Marie Sklodowska Curie Actions Horizontu 2020

Žadatelé: výzkumné organizace
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

ERDF výzva pro vysoké školy

Infrastrukturní zajištění výuky (stavby, budování, upgrade nebo budování nové infrastruktury) pro bakalářské a magisterské programy orientované na potřeby trhu práce. Úprava prostor a pořízení vybavení vedoucí k odstraňování bariér v přístupu ke studiu.

Žadatelé: Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

ESF výzva pro vysoké školy

Zkvalitnění vzdělávací činnosti, moderní výukové trendy; Nové či úprava stávajících bakalářských a magisterských výukových programů pro potřeby práce; Systém monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy; Rozvoj mezinárodní spolupráce; Poradenské a asistenční služby; Adaptace studijního prostředí (snižování neúspěšnosti, bariér, apod.); Zjišťování kvality VŠ; Efektivní principy řízení VŠ

Žadatelé: Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Tvorba a rozvoj studijních programů v souladu s potřebami trhu práce a RIS 3; Tvorba joint a multiple degree – vyžadováno partnerství se zahraniční VŠ; Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni – vyžadováno partnerství na národní úrovni

Žadatelé: vysoké školy, které zároveň splňují definici výzkumné organizace
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj včetně transferu technologií

Podpora CTT – rozvoj pracovníků, procesní nastavení transferu technologií na instituci, propagace, technologický skauting, konzultantské poradenství

Žadatelé: výzkumné organizace
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Inovace

Inovační projekty – podpora produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací. Projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví – zajištění ochrany práv duševního vlastnictví v ČR i zahraničí

Žadatelé: Pro Inovační projekty –  výzkumné organizace, malé a střední podniky, velké podniky; pro Projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví – malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Potenciál

Založení nebo rozvoj center průmyslového VaVaI – pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení. U MSP jsou podporovány i vybrané provozní náklady centra.

Žadatelé: Podniky
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Aplikace

Aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Žadatelé: Podniky, výzkumné organizace mohou být partnerem projektu
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Inovační vouchery

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací; nebo podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury (VTP, inovační centra) v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů

Žadatelé: Podniky pro aktivitu nákupu služeb od výzkumných organizací; subjekty inovační infrastruktury pro podpůrnou činnost subjektů inovační infrastruktury
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Partnerství znalostního transferu

Vytvoření partnerství mezi výzkumnou organizací a malým a středním podnikem formou účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Přičemž daný absolvent se musí podílet na min. jedné z následujících aktivit: a) zlepšení výrobních procesů, b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb, c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Žadatelé: malé a střední podniky, výzkumné organizace
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Služby infrastruktury

Poskytování služeb inovačním podnikům – MSP (strategické řízení a management inovací, strategické poradenství při vstupu na nové trhy, ochrana a využití práv duševního vlastnictví, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, komercializace výsledků výzkumu, přístupu ke kapitálu); Provozování inovační infrastruktury; Rozšíření prostor, nové vybavení, zlepšení kapacit pro využívání technologií; Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu

Žadatelé: Právnická osoba – provozovatel inovační infrastruktury (např. nezisková organizace, municipalita, vysoká škola, univerzita)
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Spolupráce

Podpora klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace), technologických platforem (koordinace činností, technologický foresight, spolupráce s evropskými TP, koordinace v přístupu k programu Horizont 2020), kooperačních inovačních sítí (podpora jejich vytváření a rozvoje)

Žadatelé: Pro aktivity klastrů a technologických platforem – účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů spolu s výzkumnými organizacemi; pro aktivity kooperačních sítí – podniky, výzkumné organizace či subjekty inovační infrastruktury
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Technologie

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro začínající malé podniky

Žadatelé: malé podniky do 3 let existence
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Poradenství

Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající MSP (s historií do 3 let) v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb

Žadatelé: Provozovatelé inovační infrastruktury (Vědecko-technologických parků, inovačních center, inkubátorů)
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Marketing

Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku podniků hledajících nové rozvojové příležitosti, apod.) Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight atd.). Služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP. Služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME). Služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP.

Žadatelé: Malé a střední podniky (individuálně). CzechInvest, CzechTrade (formou interních projektů, služby jsou následně poskytovány MSP)
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Nemovitosti

Podpora modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty

Žadatelé: Malé a střední podniky
ww.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm

Školící střediska

Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

Žadatelé: Malé a střední podniky
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.ht

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Inter Excellence (2016 – 2024)

Program na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Program je rozčleněn do několika podprogramů, které mají své zaměření a svá specifika.
www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zneni-programu-inter-excellence

 • INTER-A(CTION) – podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity výzkumu a vývoje
  Žadatelé: výzkumné organizace, malé a střední podniky, velké podniky
  www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-action
 • INTER-C(OST) – podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST  v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu
  Žadatelé: výzkumné organizace, malé a střední podniky
  www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost
 • INTER-T(RANSFER) – podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí
  Žadatelé: výzkumné organizace
  www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-transfer
 • INTER-I(NFORM) – podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji
  Žadatelé: výzkumné organizace
  www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-inform
 • INTER-V(ECTOR) – posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem
  Žadatelé: výzkumné organizace
  www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-vector  
 • INTER-E(UREKA) – podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi, přímo navazující na mezinárodní program EUREKA
  Žadatelé: malé a střední podniky, velké podniky, popř. ve spolupráci s VO
  www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka

Technologická agentura ČR

EPSILON (2015 – 2025)

Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Program je rozčleněn do tří podprogramů:

 • Znalostní ekonomika
 • Energetika a materiály
 • Životní prostředí

Žadatelé: Podniky,  výzkumné organizace
tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html

ZÉTA (2017 – 2025)

Podpora spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let

Žadatelé: Podniky, výzkumné organizace
tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html

ÉTA (2018 – 2023)

Podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím

Žadatelé: Podniky, výzkumné organizace, další fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva
tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html

THÉTA (2018 – 2025)

Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti energetiky. Program je rozdělen do tří podprogramů:

 1. Výzkum ve veřejném zájmu
 2. Strategické energetické technologie
 3. Dlouhodobé technologické perspektivy

Žadatelé: Podniky, výzkumné organizace, pro podprogramy 1 a 3 i další fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva bez ohledu na právní formu či způsob financování, které budou vykonávat činnosti, na něž je podpora poskytována mimo režim veřejné podpory, tj. nebude se jednat o podniky.
tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html

DELTA (2014 – 2019)

Podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Konkrétní partnerská země, resp. Agentura, je vždy uvedena ve výzvě, stejně jako podmínky účasti a tematické zaměření. Program se zaměřuje na následující prioritní oblasti:

 • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
 • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
 • Prostředí pro kvalitní život
 • Bezpečná společnost

Žadatelé: Podniky, výzkumné organiace. Z ČR se musí vždy účastnit min. jeden uchazeč, který je podnikem. Další přesné specifikace jsou vždy ve výzvě.
tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html

GAMA (2014 – 2019)

Podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Zatímco podprogram 1 je zaměřen na podporu využití výsledků VaV, které vznikají ve VO a jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění. Podprogram 2 je zaměřen podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků. Tento podprogram také umožňuje financování držitelů Seal of Excellence SME Instrumentu – fáze 1 Horizontu 2020.

Žadatelé: V podprogramu 1 mohou být příjemci pouze výzkumné organizace, v podprogramu 2 pouze podniky, výzkumná organizace může být dalším účastníkem
tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html

BETA 2 (2017 – 2021)

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Prioritní zaměření odpovídá strategickým cílům těchto orgánů. Jedná se o následující:

 • Ministerstvo dopravy (vč. Úřadu pro civilní letectví)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Český báňský úřad
 • Český statistický úřad
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Energetický regulační úřad
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Úřad vlády ČR
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Další ústřední orgány státní správy a ostatní poskytovatelé účelové podpory dle § 4 zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Žadatelé: Uchazeči splňující definici uchazeče dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a definici dodavatele uvedenou v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Specifikace je uvedena v každé veřejné zakázce.
tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html

Ministerstvo průmyslu a obchodu

TRIO (2016 – 2021)

Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie

Žadatelé: Podniky, které řeší projekt ve spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací
www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

Výzkum ve třech hlavních oblastech, které se dále dělí na podoblasti a dílčí cíle

1. Vznik a rozvoj chorob

 • Metabolické a endokrinní choroby
 • Nemoci oběhové soustavy
 • Nádorová onemocnění
 • Nervová a psychická onemocnění
 • Onemocnění pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění
 • Infekce
 • Onemocnění dětského věku a vzácná onemocnění

2. Nové diagnostické a terapeutické metody

 • In vitro diagnostika
 • Nízkomolekulární léčiva
 • Biologická léčiva včetně vakcín
 • Drug delivery systémy
 • Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady
 • Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení
 • Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace

3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob

 • Metabolické a endokrinní choroby
 • Nemoci oběhové soustavy
 • Nádorová onemocnění
 • Nervová a psychická onemocnění
 • Nemoci pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění
 • Závislosti
 • Infekce

Žadatelé: výzkumné organizace, podniky
www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/aktuality_985_3.html

Ministerstvo kultury ČR

NAKI II (2016 – 2022)

Projekty aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity. Program má dva globální cíle, které jsou dále rozděleny na specifické cíle. Projekt musí odpovídat alespoň jednomu z těchto cílů:

Globální cíl č. 1: Národní identita

 • Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění – historické vědní obory a archeologie
 • Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění – jazyk a literatura
 • Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění – umělecká tvorba

Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví

 • Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
 • Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
 • Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Žadatelé: výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně, či ve spolupráci s jinými VO. Státní příspěvkové organizace musí řešit projekt individuálně, či být partnerem projektu (v případě konsorcia nemohou být hlavním příjemcem)

www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html

Ministerstvo vnitra ČR

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020

Projekty aplikovaného výzkumu v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů. Zaměření programu je rozděleno do třech tematických oblastí, které se dále dělí na dílčí cíle:

1. Bezpečnost občanů

 • Podpora opatření a úkolů ochrany obyvatelstva
 • Zdokonalování služeb a prostředků ochrany obyvatelstva
 • Bezpečnost měst a obcí, informování, vzdělávání a motivace občanů
 • Vytváření účinných metod analýzy druhů a rozšířenosti kriminality a implementace efektivních nástrojů jejího potírání
 • Minimalizace kybernetické kriminality a zneužívání informací

2. Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů

 • Rozvoj alternativních nouzových a krizových procesů kritické infrastruktury
 • Zvyšování odolnosti kritické infrastruktury
 • Zajištění a rozvoj interoperability kritické infrastruktury
 • Účinná detekce a identifikace hrozeb kritické infrastruktury
 • Rozvoj ICT, telematiky a kybernetické ochrany kritické infrastruktury
 • Vzájemné závislostí systémů kritické infrastruktury
 • Informační podpora pro detekci možných nepříznivých ovlivňování funkce kritické infrastruktury

3. Krizové řízení a bezpečnostní politika

 • Vyhodnocení efektivity strategických řídících a hodnotících dokumentů v oblasti bezpečnosti
 • Podpora adaptability bezpečnostního systému ČR na změny v bezpečnostním prostředí a vznikající nové bezpečnostní hrozby –
 • Analýza bezpečnostních hrozeb a tvorba scénářů vývoje bezpečnostní situace ve světě, Evropě a ČR
 • Podpora specifických oblastí bezpečnosti
 • Zlepšení systémů získávání a třídění bezpečnostních informací
 • Analýza bezpečnostních informací
 • Zdokonalování účinnosti bezpečnostního systému a krizového řízení
 • Zdokonalení systémů pro podporu obnovy
 • Legislativní postupy a opatření vnitřní bezpečnosti státu, přírodních a antropogenních mimořádných událostí a krizových situací

Žadatelé: výzkumné organizace a podniky
www.mvcr.cz/clanek/program-bv-iii-1-vs-program-bezpecnostniho-vyzkumu-ceske-republiky-2015-2020.aspx

Ministerstvo obrany ČR

Rozvoj ozbrojených sil České republiky 2015 – 2022

Aplikovaný výzkum, na který navazuje vývoj a inovace v následujících oblastech:

 • Rozvoj obranné politiky státu, podpora velení a řízení v proměnlivém bezpečnostním a operačním prostředí a role ozbrojených sil ČR ve společnosti
 • Vývoj nových zbraňových a obranných systémů
 • Účinná ochrana sil a prostředků
 • Příprava, mobilita a efektivní působení sil
 • Příprava personálu
 • Přeprava a udržitelnost sil
 • Zdravotnické zabezpečení
 • Rozvoj systémů velení a řízení, komunikačních a informačních systémů a kybernetické obrany

Program je implementován formou veřejných zakázek a nikoliv veřejných soutěží.

Žadatelé: Organizační složky státu, Organizační jednotky ministerstva, právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Specifikace dle zadávací dokumentace.
vyzkum.army.cz/sites/vyzkum.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/program_020_0.pdf

Ministerstvo zemědělství ČR

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 – ZEMĚ

Projekty aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví. Program je rozdělen do 3 klíčových oblastí:

 1. Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
 2. Udržitelné zemědělství a lesnictví
 3. Udržitelná produkce potravin

A 9 výzkumných směrů:

 • Půda
 • Voda
 • Biodiverzita
 • Lesnictví a navazující odvětví
 • Rostlinná produkce a rostlinolékařství
 • Živočišná produkce a veterinární medicína
 • Produkce potravin
 • Zemědělská technika
 • Bioekonomie

Pro dosažení těchto cílů je program rozdělen do dvou podprogramů:

 1. Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií
 2. Podpora státní politiky v agrárním sektoru

Žadatelé: výzkumné organizace, podnik v roli dalšího účastníka (v podprogramu 2 jsou příjemci pouze výzkumné organizace)
eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/

nadpis je „Poradenství v EU fondech“

Aktuální výzva

ERA-NET Cofund:

TACR_CHIST ERA Call 2017 pre-announcement
cofundy _final
CHIST-ERA Call 2017 – Pre-announcement

Kontaktní osoby

Petr Jirman

Projektový manažer

+420 601 214 427 | jirman@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz