MENU

Proběhlo další setkání projektových partnerů v rámci projektu RI2integrate

Středočeské inovační centrum (SIC) aktuálně realizuje ve spolupráci s ELI Beamlines projekt RI2integrate (Embeddedness of high quality research infrastructures in the Danube Region).

Projekt RI2integrate je realizován v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019. Vedoucím partnerem projektu je instituce ELI ALPS (Maďarsko). Mezi další zapojené země patří Rumunsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Slovensko. Krajský úřad Středočeského kraje je do projektu zapojen jako asociovaný partner (ASP).

Ve dnech 17. – 18. května 2018 se v Zadaru (Chorvatsko) uskutečnilo setkání projektových partnerů pořádané Institutem pro rozvoj kompetence, inovace a specializace Zadarské župy – INOVAcija. Setkání se zúčastnil i zástupce SIC. První den schůze byl věnován přehledu současné situace a vyhodnocení výsledků projektu.

Od zahájení realizace projektu došlo k finalizaci očekávaných výstupů projektu v podobě následujících dvou nástrojů:

  1. Průvodce zadáváním veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení (vytvoření příručky a pilotní ověření v České republice, Srbsku a Chorvatsku), tzv. PPI (z angl. Public Procurement of Innovation).
  2. Šíření povědomí (vytvoření konceptu pro návštěvnická centra, pilotní ověření v Maďarsku
    a Rakousku).

Mezi další cíle schůzky projektových partnerů patřilo naplánování pilotních aktivit projektu, které by měly být spuštěny v průběhu druhé poloviny roku 2018. SIC je koordinátorem klíčové aktivity č. 5, tj. pilotních aktivit v celkem sedmi zemích podunajského regionu. Projektový manažer SIC Vedran Bostandžić prezentoval plány SIC v oblasti připravované pilotáže PPI na území ČR, především skutečnost, že SIC aktuálně sestavuje odborný tým řešitelů pilotáže v oblasti PPI a snaží se identifikovat nejvhodnější sektor (např. energetika, vodohospodářství) a potřeby, které tíží především malé obce (např. nový systém pro čištění odpadních vod).

Následně dojde k přípravě kompletního inovativního projektu respektive jeho zadání.  Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení by mělo
do budoucna umožnit akceleraci inovací umožnit přístup novým aktérům na trh a celé by to mělo sloužit především veřejnému zájmu. Evropská Komise se zabývá možnostmi, které poskytují právní předpisy EU pro povzbuzení inovace prostřednictvím veřejných zakázek, jak ve fázi výzkumu a vývoje, tak ve fázi zavádění na trh. Prostřednictvím programu HORIZON 2020 podporuj jak zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací v před-obchodní fázi, tj. PCP (z angl.. Pre-commercial Procurement), tak i fázi komercializace, tedy zavádění produktu na trh (PPI).

Druhý den probíhalo jednání řídicího výboru projektu, kde se diskutovalo především o managementu a projektových změnách jak finančních, tak věcných. Komplexnost pilotních aktivit projektu zapříčinila diskusi o možnosti prodloužení projektu do konce roku 2019.